Finansų ministerija, siekdama Labdaros ir paramos įstatyme reglamentuoti su paramos teikimu ir gavimu susijusių mokestinių lengvatų aprėpties proporcingumą, parengė pasiūlymą dėl paramos reglamentavimo keitimo.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nėra aiškiai nustatyta kokia veikla laikoma visuomenei naudinga, kokie yra visuomenei naudingi tikslai ir sritys. Šiuo metu visuomenei naudingais tikslais laikoma veikla tam tikrose konkrečiai įvardijamose srityse, tačiau paliekama plati terpė interpretacijoms, nes veiklų sąrašas nebaigtinis („ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse“), be to, neaišku, kokiais kriterijais ar teisės aktais vadovaujantis veikla pripažįstama visuomenei naudinga ir nesavanaudiška. Paramos gavėjais gali tapti praktiškai visi juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Taigi, įstatyme nustatyta neaiški, nebaigtinė visuomenei naudingų tikslų apibrėžtis ir platus nebaigtinis juridinių asmenų paramos gavėjų ratas lemia galimai nepagrįstą pagal mokesčių įstatymus paramai taikomų mokestinių lengvatų aprėptį.

Kodėl tai svarbu?

Nauju įstatymo reglamentavimu siekiama sukonkretinti visuomenei naudingų tikslų apibrėžtį ir nustatyti pagrįstą juridinių asmenų, galinčių gauti paramą, sąrašą.  

Viešosios konsultacijos tikslas  – gauti nuomonę ir pasiūlymus, kurie padės nustatyti baigtinį paramos gavėjų ir visuomenei naudingų tikslų sąrašą.

Konsultacijos trukmė – nuomonę ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2019 m. spalio 4 d.

Pasiūlymų pateikimas – prašome pateikti nuomonę šiais klausimais:

1. Ar pritariate, kad Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta paramos gavėjų ir jų veiklos aprėptis būtų derinama (su tam tikrais pakeitimais) su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6,10,12,14,15,19,20,21,24 straipsnių pakeltimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatyme XIII-2281 nustatyta valstybės turto panaudos subjektų aprėptimi? Pagrįskite savo atsakymą.

2. Ar pritariate, kad Labdaros ir paramos įstatyme reikia nustatyti baigtinį sąrašą asmenų, galinčių įgyti paramos gavėjų statusą? Pagrįskite savo atsakymą.

3. Ar pritariate, kad Labdaros ir paramos įstatyme reikia nustatyti baigtinį visuomenei naudingų tikslų sąrašą? Pagrįskite savo atsakymą.

4. Jeigu į prieš tai pateiktus 2 ir 3 klausimus atsakėte teigiamai:

a) Ar pritariate pasiūlyme nustatytam paramos gavėjų sąrašui? Jeigu pritariate iš dalies, nurodykite, kokių asmenų išbraukimui nepritariate ir (arba) siūlote praplėsti iš sąrašo išbrauktinų asmenų ratą. Pagrįskite savo atsakymą.

b) Ar pritariate, kad Labdaros ir paramos įstatyme būtų detaliau sureguliuota paramos teikėjo teisė ir pareiga užtikrinti, kad jo teikiama parama skiriama konkretiems tikslams, ir kontroliuoti paramos panaudojimą? Pagrįskite savo atsakymą.

c) Jeigu į prieš tai pateiktą klausimą atsakėte teigiamai, ar pritariate, kad Labdaros ir paramos įstatyme turėtų būti nurodyti esminiai paramos teikimo sutarties elementai.    

5. Ar turite kokių nors kitų siūlymų, kaip patobulinti paramos reglamentavimą? Jeigu turite, prašome juos pateikti.

Pasiūlymų laukiame el. paštu: apklausa@finmin.lt. Asmens duomenys bus naudojami tik pasiūlymams sužinoti ir valdyti.

Rezultatų panaudojimas – geriausi pasiūlymai gali būti panaudoti teisėkūros procese.

Papildoma informacija pateikta čia.

Finansų ministerijos informacija.

You are currently viewing Kvietimas teikti pasiūlymus dėl LR Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų atnaujinimo

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.