Lietuvos vietos bendruomenių organizaciju sąjunga (LVBOS) buvo įkurta 2010 m. kovo 27 d. Jos įkūrėjai yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Kauno bendruomenių centrų asociacija ir Vilniaus bendruomenių asociacija. Šiuo metu Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) jungia Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Vilniaus bendruomenių asociacijos, Kauno bendruomenių centrų asociacijos, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos, Anykščių Naujų vėjų ir Klaipėdos bendruomenių asociacijos  narius, t. y. per tūkstantį keturis šimtus vietos bendruomenių, įkurtų Asociacijų įstatymo pagrindu.

LVBOS UŽDAVINIAI

Įgyvendinus uždavinius bei atitinkamus veiksmus, atsirastų vietos bendruomenių organizacijų suderintų pasiūlymų valdžiai pateikimo mechanizmas, susivienijusios vietos bendruomenių organizacijos galėtų efektyviau įtraukti gyventojus į aktyvią visuomeninę veiklą, susidarytų palankios sąlygos gyventojų iniciatyvai, skatintų jų pilietiškumą, žmonių pilietinį sąmoningumą ir atsakomybės jausmą, būtų kaupiama ir skleidžiama informacija apie vietos bendruomenių organizacijų veiklą, stiprėtų visuomenės įtaka viešajam administravimui. LVBOS padėtų palaikyti vietos bendruomenių organizacijų tarpusavio ryšius, derintų veiksmus atstovaujant vietos bendruomenių organizacijų interesus valdžios ir valdymo institucijose.

LVBOS VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAS

LVBOS VIZIJA

LVBOS yra Lietuvos kaimo ir miesto vietos bendruomenių veiklą koordinuojantis centras, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujanti savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.

LVBOS MISIJA

Telkti, koordinuoti ir atstovauti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijas, didinti jų kompetencijas ir vaidmenį.

LVBOS VEIKLOS TIKSLAS

Koordinuoti jos narių – Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų - veiklą, atstovauti teisėtiems narių bendriesiems interesams bei juos ginti valdžios bei valdymo institucijose ar kitose organizacijose, skatinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų plėtrą ir tenkinti kitus vietos bendruomenių organizacijų viešuosius interesus, siekti realios savivaldos.

TARYBOS NARIAI 2022

egle_juozapaviciene

Eglė Juozapavičienė

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė, Kauno rajono bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė

Virginija sumaz

Virginija Šetkienė

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Zita Juškienė

ZITA JUŠKIENĖ

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos pirmininkė, Šnipiškių bendruomenės centro pirmininkė

4. Renaldas Kulikauskas foto

RENALDAS KULIKAUSKAS

Klaipėdos bendruomenių asociacijos pirmininkas

Ramunas Navickas

Prof. RAMŪNAS NAVICKAS

Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas

R. Samuilevičius

REMIGIJUS SAMUILEVIČIUS

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos narys, Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenės pirmininkas

Sakalas Gorodeckis

SAKALAS GORODECKIS

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos narys, Vilniaus bendruomenės „Užupio Respublika“ valdybos narys

Ramutė Nalivaikiene VBA

RAMUTĖ NALIVAIKIENĖ

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos narė,  Vilniaus Salininkų bendruomenės asociacijos pirmininkė

Jazepcikaite

AGNĖ JAZEPČIKAITĖ-GAIDIENĖ

Lietuvos Kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė, Druskininkų vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos administratorė

Ausra Vaidotiene2

AUŠRA VAIDOTIENĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė

Loreta Sirv3

LORETA SIRVIDIENĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Raseinių rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė

angele

ANGELĖ JOKUBYNIENĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenės pirmininkė

Rima Andriulioniene

RIMA ANDRIULIONIENĖ

Kauno bendruomenių centrų asociacija, Kauno Šilainių bendruomenės centro direktorė.

Gediminas 4

GEDIMINAS ŽUKAUSKAS

Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos narys, Panemunės bendruomenės pirmininkas

Jolanta Gulbiniene

JOLANTA GULBINIENĖ

Kauno bendruomenių centrų asociacija, Kauno Vilijampolės bendruomenės centro “Veršva” tarybos pirmininkė.

Kuvikas Edv.

EDVARDAS KUVIKAS

Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija, Šiaulių m. Aukštabalio bendruomenės pirmininkas

Irma L

IRMA SMALSKIENĖ

Anykščių naujų vėjų bendruomenės pirmininkė, ne tarybos narė