Atsižvelgiant į tai, kad Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso 2022 metais (NOBP) ir Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso 2022 metais (NVOIS)  rezultatai dar nėra patvirtinti, todėl siekiant užtikrinti pareiškėjų interesus, priimtas sprendimas Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso (NVOK) paraiškų priėmimo terminą pratęsti iki 2022-07-29 (imtinai). 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.  

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugų kokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai:

  1. Pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;
  2. pareiškėjui nėra skirtas finansavimas pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-226 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ar Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-227 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“;
  3. pareiškėjas yra teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus(paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);
  4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
  5. pareiškėjas paskutinę Konkurso skelbime nurodytą paraiškos formaliųjų kriterijų vertinimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį;
  6. pareiškėjo projektui prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 13 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už numatytą didžiausią projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

Finansuotinos veiklos:

1.  NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;

2.  NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir (ar) plėtojimas;

3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;

4. NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas;

5.  siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (oms);

6.  savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra.

 Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti vykdyti, o projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą Nuostatų 15 punkte.

Paraiškų priėmimas:

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 540 000 (penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

Daugiau apie konkursą: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje čia.

You are currently viewing Pratęstas 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.