Aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas dvišalio vystomojo bendradarbiavimo projektams, skirtiems klimato kaitai švelninti ir inovatyvioms technologijoms diegti besivystančiose šalyse, remiantis Lietuvos gerąja patirtimi, finansuoti. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paraiškas priiminės nuo birželio 15 d. iki liepos 31 d.

Ši parama įmonėms ir organizacijoms leistų įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties, atvertų naujų galimybių besivystančiose šalyse, prisidėtų prie lietuviškų technologijų sprendimų sklaidos ir padėtų vykdyti Lietuvos įsipareigojimus teikti paramą besivystančioms šalims pagal 2015 m. Paryžiuje pasirašytą pasaulinį klimato kaitos susitarimą. Finansavimą vystomojo bendradarbiavimo projektams, susijusiems su klimato kaita, Aplinkos ministerija skiria nuo 2014 metų.

Šiemet šiam tikslui iš Klimato kaitos programos numatyta 1,6 mln. eurų. Vienam projektui įgyvendinti didžiausia suma – iki 500 tūkst. eurų.

Parama šiems dvišalio vystomojo bendradarbiavimo projektams bus teikiama pagal Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos patvirtintą koncepciją.

Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje turi būti irgi juridiniai asmenys, išskyrus ūkinės-komercinės veiklos subjektus.

Projekto paraiškos pateikimas

Užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais turi būti pateiktos:

  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai tiesiogiai, naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius.
  • Taip pat yra galimybė teikti paraiškas elektroniniu paštu (apva@apva.lt arba naudojantis e-pristatymu), pasirašant pareiškėjui sertifikuotu elektroniniu parašu.

Tiesiogiai paraiškos priimamos: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00–17:00 val., penktadieniais 8:00–15:45 val.
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio 15 d. 8:00 val. iki 2020 m. liepos 31 d. 15:45 val. Kontaktinis asmuo: Nerijus Lesickas, el. p. nerijus.lesickas@apva.lt, tel. 8 645 71 337.

Daugiau: https://www.apva.lt/kvietimas-teikti-dvisaliu-vystomojo-bendradarbiavimo-projektu-paraiskas/.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“.

Finansavimo tikslas: Gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas.

Finansuojamos veiklos: Užimtumas ir socialinė sanglauda

– Vieno projekto galimas finansavimas iki 3,5 mln. eurų
– Paraiškų pateikimo terminas: 2020-09-14 23:59
Remiamos veiklos:
• kompleksiškai pagal poreikį teikiamos paslaugos vaikams su negalia ir jų šeimos nariams:
• bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos;
• ankstyvosios reabilitacijos paslaugos vaikams su negalia;
• įvairių terapijų, logopedo, psichologo, reabilitologo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugos ir kitos specializuotos paslaugos ir (ar) moksliškai pagrįstos metodikos;
• specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos;

Galimi pareiškėjai; Viešieji juridiniai asmenys.
Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

You are currently viewing Kvietimai teikti projektines paraiškas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.