Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) vykdo du projektus: „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veiklos plėtra“, Nr. NOBP-01272, sutartis 2021-03-08 (toliau tekste – SADM projektas). Projektas finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso priemonę ir „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“ (toliau tekste – VRM projektas). Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. Pastarasis projektas tęsiasi nuo 2018 m. ir baigsis š. m. lapkričio 5 d.

VRM projekto baigiamoji dalis – sociologinė vietos bendruomenių organizacijų apklausa, kuria norime nustatyti viešųjų ir socialinių paslaugų perdavimo procesus Lietuvoje, priežastis, kodėl šis procesas savivaldybėse vyksta lėtai, išsiaiškinti, kokias paslaugas mūsų kaimo ir miestų bendruomenės jau teikia ir kokias galėtų teikti. Gautų apklausos duomenų analizę pavesta atlikti mūsų ekspertui prof. Gediminui Merkiui. Numatyta apklausti 500 Lietuvos bendruomenių, o gautus rezultatus panaudoti suformuojant 5 pasiūlymus valstybės institucijoms kaip patobulinti viešųjų ir socialinių paslaugų perdavimą iš savivaldybės bendruomeninei organizacijai (ar NVO).

Apklausos anketa ir klausimai buvo sudėlioti LVBOS tarybos kovo 25 dienos posėdyje ir projekto ekspertų susitikimuose balandžio 8 dienos nuotoliniame susitikime ir susirašinėjant. Apklausą moderuoja projekto ekspertė J. M. Malinauskaitė. Apklausa vyks iki balandžio 16 dienos.

Be šios apklausos LVBOS yra pateikęs ir atitinkamus raštus su pasiūlymais įvairioms ministerijoms su pasiūlymais bei pastabomis savivaldos ir valstybės teisės aktų tobulinimui, sprendimų skaidrumui užtikrinti. Raštai yra paskelbti LVBOS dokumentai / Rezoliucijos skiltyje,

Kovo 8 dieną, pasirašius finansavimo sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pradėjome vykdyti SADM projektą, Esamas šalyje karantinas dėl COVID-19 pandemijos neleidžia susitikti visiems dirbantiems projekte fiziškai, todėl buvo organizuoti keli darbiniai nuotoliniai susitikimai. II-o ketvirčio SADM projekto veiklos planas buvo išsiųstas LVBOS tarybai ir aptartas kovo 25 d. posėdyje ir dirbančių projekte vykdytojų susitikimuose balandžio 6, 8 ir 14 dienos susitikimuose. Juose buvo suderintas projekto bendruomenių galimybių ir poreikių klausimynas apklausos, kurią LVBOS skelbs gegužės mėnesį bei bendruomenių gyvybingumo tyrimo klausimai. Pastarasis tyrimas apims visas Lietuvos bendruomenių organizacijas, registruotas VĮ „Registrų centre“. LVBOS ne tik sudarys vietos bendruomenių organizacijų duomenų bazę, bet ir peržvelgs jų viešinamos dokumentacijos teisingumą, patikrinti mūsų bendruomenių gyvybingumą. Šio tyrimo tikslas – paruošti rekomendacijas bendruomenėms, jo rezultatai taip pat atsispindės LVBOS ilgalaikės strategijos projekte.

Projekte dirba turintys didelę patirtį LKBS ir LVBOS atstovai. Apklausos analizei atlikti numatome pasitelkti mokslininkus, kurie nagrinėja bendruomenių klausimus.

Tyrimo ir apklausos rezultatai bei išvados padės suformuoti ir Bendruomenių veiklos plėtros programos gaires, bus skelbiami ir pristatyti projekto pabaigoje.

LVBOS informacija

You are currently viewing Vykdomų projektų naujienos

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.