Nevyriausybinių organziacijų koalicija ir LVBOS primena bendruomenių organizacijoms ir NVO, kad jau laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą. R

eikalavimus ataskaitomes apibrėžia įstatymai ir svarbu kad jos būtų teisingos.
Todėl atkreipiame dėmesį, kas turi būti ataskaitose.

Asociacijos savo metinėse veiklos ataskaitose privalo nurodyti:
1) asociacijos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat turi būti nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
2) asociacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus. Nurodyti vienijamų juridinių asmenų skaičių, pavadinimus, teisinę formą ir kodus turi asociacijos, kurios yra nevyriausybinės organizacijos.

Labdaros ir paramos fondai savo metiniame pranešime turi nurodyti:
1) fondo veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;
2) fondo dalininkų skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Viešosios įstaigos savo veiklos ataskaitoje turi nurodyti:
1) viešosios įstaigos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodytu ateinančių finansinių metų veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;
2) viešosios įstaigos dalininkus ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.
3) gautą paramą ir panaudojimą pagal prisegamą priedą.

Plačiau skaityti čia:

ttps://www.registrucentras.lt/p/758

https://e-seimas.lrs.lt/…/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938/asr

https://e-seimas.lrs.lt/…/legalAct/lt/TAD/TAIS.26243/asr

https://e-seimas.lrs.lt/…/legalAct/lt/TAD/TAIS.29578/asr

Gautos paramos gavimo ir panaudojimo lentelės, prideddamos prie finansinės ataskaitos aiškinamojo rašto:
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės

You are currently viewing Teikime metines finansines ir veiklos ataskaitas teisingai

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.