Skelbiame valstybės įmonės „Registrų centras“ parengtą ir NVO tarybos spalio 5 d. posėdžiu metu pristatytą informaciją dėl viešųjų įstaigų, asociacijų bei labdaros ir paramos fondų už 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės teikimo.

Teisinė forma

Juridinių asmenų skaičius

Už 2016 m. FA pateikusių juridinių asmenų skaičius

Už 2016 m. FA pateikusių juridinių asmenų dalis (%)

Asociacija

18 866

3 882

20,6%

Labdaros ir paramos fondas

1 619

304

18,8%

Viešoji įstaiga

10 386

3 558

34,3%

2017-09-25 dienai šių teisinių formų juridiniams asmenims pradėta administracinė teisena ir išsiųsti 231 kvietimai atvykti dėl administracinio nusižengimo surašymo, iš jų 28 juridiniams asmenims surašyti protokolai, kurie perduoti nagrinėti teismui.
IŠ VISO atsitiktiniu būdu iš „gyvybės ženklus“ rodančių juridinių asmenų buvo sudarytas sąrašas iš 1759 juridinių asmenų, kurie nepateikė finansinės atskaitomybės už 2016 m.
Pastebėtina, kad 28 viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams surašytų administracinės teisės pažeidimų protokolų skaičius sudaro tik 1,6% nuo viso surašytų protokolų skaičiaus, o administracinė teisena (išsiųsti kvietimai atvykti) pradėta 231  viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams (tai sudaro 13,1%).
Registrų centrui buvo perduoti NVO tarybos narių prašymuai 2017 m. administracinės atsakomybės už finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimą daugiau nebetaikyti – reaguodami į šį prašymą, Registrų centro atstovai informavo, kad šiemet daugiau kvietimų atvykti NVO sektoriaus juridiniams asmenims dėl protokolų surašymo nebesiųs, tačiau galimybės nutraukti pradėtas procedūras nėra, kadangi tam turi būti konkretūs Administracinių nusižengimų kodekse numatyti teisiniai pagrindai.
NVO tarybos posėdžio metu taip pat kalbėta apie galimybes NVO individualiai el. paštu iš anksto, pavyzdžiui, iki kovo 31 d. informuoti apie pareigą pateikti finansinę atskaitomybę kartu įspėjant apie šio pareigos neįvykdymo teisines pasekmes.
Registrų centras informavo, kad pasirengęs įgyvendinti ir šį NVO tarybos prašymą – tai nepareikalautų žymių laiko ir finansinių resursų. Kita vertus, kartu Registrų centras atkreipė dėmesį į tai, kad Juridinių asmenų registre nurodyti tik maždaug pusė visų NVO sektoriaus juridinių asmenų elektroninio pašto adresų (pridedu parengtą lentelę), taip pat neaišku, kiek jie aktualūs.

Teisinė forma

Juridinių asmenų skaičius

Juridinių asmenų, kurie pateikė el. pašto adresus, skaičius

%

Viešoji įstaiga

10431

7014

67,2

Asociacija

18948

9521

50,2

Labdaros ir paramos fondas

1627

718

44,1

 Praėjusio NVO tarybos posėdžio metu taip pat vyko plačios diskusijos dėl juridinių asmenų išregistravimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Suprantant ir palaikant siekį Juridinių asmenų registre esančių duomenų aktualumą, kad jame būtų kuo mažiau realiai neveikiančių juridinių asmenų, tarp jų ir iš NVO sektoriaus, kartu svarbu atkreipti dėmesį, kad viešieji juridiniai asmenys praktikoje gerokai rečiau keičia savo duomenis Juridinių asmenų registre, kadangi jie turi mažiau su tuo susijusių įstatyminių pareigojimų nei privatūs juridiniai asmenys, todėl aiškesnį galimai neveikiančių NVO sektoriaus viešųjų juridinių asmenų skaičių praktikoje nustatyti yra gerokai kebliau. Vien finansinės atskaitomybės nepateikimas, kaip rodo praktika, ne būtinai reiškia, kad konkreti NVO veiklos nevykdo. Likvidavimo procedūrų iniciavimas tokiai NVO praktikoje sukeltų jai daug rūpesčių – reikėtų kreiptis į teismą dėl tokio teisinio statuso atšaukimo, vieša informacija apie konkrečiai NVO inicijuotą likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą gali turėti neigimą poveikį siekiant dalyvauti tam tikruose projektuose ir pan.
NVO tarybos metu taip pat pabrėžta, kad efektyviam Juridinių asmenų registro „išvalymui“ nuo nebeveikiančių juridinių asmenų būtini papildomi finansiniai ištekliai, kurie, nepaisant pakartotinių kreipimųsi į Finansų ministeriją, iki šios nėra suteikti. Registrų centro pateiktais skaičiavimais, vieno juridinio asmens likvidavimo Registro tvarkytojo iniciatyva kaina siekia maždaug 80 EUR (skaičiuojami 4 pranešimai paštu, 2 teisinių status įregistravimas, 1 darbuotojo atlyginimo dalis). Vieno administracinio nusižengimo protokolo surašymas kainuoja gerokai pigiau – maždaug 30 EUR (taip pat skaičiuojami 2 pranešimai registruotu paštu, darbuotojų protokolų surašymui skiriamas darbo laikas).

Informaciją Lietuvos NVO tarybai pateikė Jolita Šlikienė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus vedėja, 201-10-05.

You are currently viewing Registrų centro informacija dėl viešųjų įstaigų, asociacijų bei labdaros ir paramos fondų už 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės teikimo

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.