• Post category:Naujienos

Juridiniai asmenys, t. t ir vietos bendruomenių organizacijos, turi teikti savo finansines ataskaitas registrų centrui pagal to asmens veiklą reglamentuojančius teisės aktus:
1. UAB pagal AB įstatymą
2. MB pagal MB įstatymą;
3. Asociacijos pagal Asociacijų įstatymą ir t.t.

LRV yra patvirtinusi RC nuostatus, kurių 120-127 punktuose pateikta techninė informacija dėl ataskaitų teikimo VĮ Registrų centras. Jei RC nuostatuose yra prieštaravimai su įstatymais, galioja įstatymų nuostatos. RC nuostatai negali pakeisti įstatymuose esančių nuostatų. RC nėra suteikta jokia teisė keisti finansinių ataskaitų turinio ar reikalavimus dėl finansinių ataskaitų teikimo.

Nors jokiame įstatyme reglamentuojančiame finansinių ataskaitų teikimą registrų centrui nėra nustatyta pareiga prie finansinių ataskaitų nurodyti vadovo ir buhalterio asmens kodus, bei pateikti įmonės vykdomos veiklos EVRK kodus, RC reikalauja teikti šiuos duomenis ir jų nepateikus ataskaitos iš viso nėra priimamos. Už ataskaitų nepateikimą įmonei taikomos sankcijos.

Įgaliotas asmuo norintis pateikti įmonės finansines ataskaitas RC, privalo žinoti ir įrašyti įmonės vadovo ir buhalterio asmens kodus. Tokia tvarka prieštarauja BDAR nuostatoms, kurios nurodo, kad asmens kodas neturėtų būti naudojamas visur, net ir tenai, kur galima išsiversti ir be asmens kodo.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija turinti prižiūrėti BDAR nuostatų taikymą, tyli, kai RC ir toliau reikalauja ataskaitas teikiančiam asmeniui susižinoti svarbiausių įmonės darbuotojų asmens kodus bei juos teikti registrų centrui. Visi, teikiantys finansines ataskaitas pagal tokią RC sugalvotą tvarką, priversti pažeidinėti BDAR nuostatas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80/asr.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, Registro tvarkytojui pateikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą).

Labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga jiems taikomų įstatymų nustatytais atvejais Registro tvarkytojui pateikia finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parengtą metinę ataskaitą.123. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ar metinė ataskaita Registro tvarkytojui turi būti pateikti per 30 dienų nuo momento, kai patvirtinami įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ar metinė ataskaita pildomi ir Registro tvarkytojui teikiami elektronine forma interaktyviai. Juridiniam asmeniui metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį rengiant ir tvirtinant, jeigu pagal įstatymus jis turi būti tvirtinamas, ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose, kartu su finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniais elektroniniu būdu turi būti pateikti parengti, jeigu pagal įstatymus jie neturi būti tvirtinami, ar patvirtinti, jeigu pagal įstatymus jie turi būti tvirtinami, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Jeigu labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga rengia metines ataskaitas, kartu su metinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniais elektroniniu būdu turi būti pateiktos parengtos, jeigu pagal įstatymus jos neturi būti tvirtinamos, ar patvirtintos, jeigu pagal įstatymus jos turi būti tvirtinamos, metinės ataskaitos.

Registro tvarkytojui pateikti labdaros ir paramos fondo, asociacijos, viešosios įstaigos ar regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas atliktas, arba labdaros ir paramos fondo, asociacijos ar viešosios įstaigos metinė ataskaita ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos neatlygintinai paskelbiami Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

Informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos  buhalterių ir auditorių asociacijos straipsniu.

You are currently viewing Primename kad reikia pateikti metines ataskaitas RC

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.