Vykdydama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veiklos plėtra“, Nr. NOBP-01272, sutartis 2021-03-08, LVBOS projekte numatė ir atliko įregistruotų VĮ „Registrų centras“ (RC) bendruomeninių organizacijų metinių finansinių ataskaitų peržiūrą. Ši peržiūra buvo atlikta balandžio- lapkričio mėn., ją atliko 2 koordinatorės.

Peržiūrint ataskaitas, pažymėtas vietos bendruomeninės organizacijos juridinis statusas (asociacija, viešoji įstaiga, labdaros paramos fondas, visuomeninė organizacija), ar pateikusi 2019-2020 metų finansines ataskaitas, ar turi NVO žymę RC-e, Registrų centro įrašus ar perspėjimus organizacijai dėl ataskaitų teikimo.

Tyrimo tikslas: įregistruotų VĮ “Registrų centras” (toliau tekste, – RC) bendruomenių organizacijų kiekybinė ir kokybinė analizė, išnagrinėjant paskelbtus metinius finansinius ir veiklos dokumentus (ataskaitų rinkinius). Ši informacija yra prieinama laisvai, naudojantis RC Juridinių asmenų savitarnos paieškos sistema.

Peržiūrint finansines ataskaitas, žiūrėta, ar yra visi metiniai finansinių ataskaitų rinkiniuose dokumentai: finansinė veiklos, veiklos rezultatų ataskaitos, aiškinamasis raštas ir metinis pranešimas (veiklos ataskaita).

Reikšmingiausi duomenys iš veiklos ataskaitos/metinio pranešimo – per metus pasiekti rodikliai (pavyzdžiui: skaičius asmenų, kurie gavo konsultacijas, paslaugas, pagalbą maistu ar daiktais, neformalaus švietimo programoje dalyvavusių vaikų skaičius, jaunimo bendruomenės įtraukimo ir pan.) ir kaip tai prisidėjo prie organizacijos tikslų ir uždavinių (arba apibendrintai – misijos) įgyvendinimo.

Finansinė ataskaita ir visi ją sudarantys dokumentai atskleidžia organizacijos finansavimo modelį ir bendrą organizacijos „sveikatą“ – kokie bendruomeninės organizacijos (BO) pagrindiniai finansavimo šaltiniai ir kaip organizacija tas lėšas panaudojo.

Visas ataskaitų rinkinys – finansinė ataskaita ir veiklos ataskaita – parodo, kaip efektyviai veikia BO, kaip ji, su ribotais resursais, pasiekia užsibrėžtus tikslus. Ši informacija taip pat labai aiškiai parodo organizacijos svarbą jų veiklos teritorijoje ir vietos bendruomenėje, gauname svarbiausius duomenis apie BO veiklą, organizacijos tvarumą, veiklos tęstinumą, finansavimo šaltinius ir gebėjimą efektyviai panaudoti paramos / finansavimo lėšas.

Paskutiniais duomenimis Lietuvoje registruotos 2003 kaimiškosios ir 264 mieste veikiančios BO. Didžioji jų dalis remiasi išimtinai savanorių pajėgomis, kurios nukreiptos į tiesioginę bendruomeninę veiklą. Todėl administraciniams darbams, o metinės ataskaitos jiems ir priskiriamos, nelieka nei dėmesio, nei pajėgumų.

Kelis metus nepateikusioms finansinių metinių ataskaitų BO, Registrų centras inicijuoja sprendimą nuimti paramos gavėjo statusą.  Buvo rasta visuomeninės organizacijos arba viešosios įstaigos juridinį statusą turinčių bendruomenių, kurios nepersiregistruoja į asociacijas.

Vis tik pažymėtina, kad mūsų VBO yra pareigingos ir nežiūrint, kad šalyje paskelbta nepaprastoji situacija dėl COVID-19 pandemijos pasekmių, RC jos pateikusios visas ataskaitas.

VĮ „Registrų centras“ buvo peržiūrėtos 265 miesto bendruomenių organizacijų ir 1418 kaimo bendruomenių organizacijų finansinės ir veiklos ataskaitos, jų juridinis statusas, ar organizacijos turi NVO žymą.

Atsakingesnį metinių ataskaitų teikimą tikrai paskatintų mokymai ir praktinė pagalba organizacijoms tiek savivaldybėse, tiek LVBOS organizuojant buhalterinės apskaitos ir finansinių metinių ataskaitų teikimo mokymus. Ypač supaprastintų ataskaitų teikimą Registrų centro pavyzdinės veiklos ataskaitos / metinio pranešimo formos parengimas, o gal net sukūrimas interaktyvios formos, kuri leistų, atsakant į konkrečius klausimus, pateikti svarbiausią informaciją ir taip automatiškai sugeneruotų ataskaitos formą. Puikus to pavyzdys – Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų deklaravimo ir individualios veiklos ataskaitos teikimo vedlys (-iai).

Po tyrimo, koordinatorių darbinė grupė sudaryrė rekomendacijos, kaip pildyti metines finansinės veiklos ataskaitas, aiškinamuosius raštus ir metinius veiklos pranešimus. Šios rekomendacijos kartu su Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir Registrų centro paruoštu ataskaitų pildymo vadovu yra skelbiamos https://lvbos.lt/dokumentai/ , išskleisti LVBOS dokumnetai/ Rezoliucijos, o finansinių ataskaitų formos: Nepelno veiklos rezultatų ataskaitos forma Pelno-Nesiekianciu-balanso (finansines ataskaitos)-forma Supaprastintos-metines-ataskaitos-forma :
https://lvbos.lt/dokumentai/ Išskleisti Veiklos ir apskaitos dokumentai/ finansinė apskaita.
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės skelbiamos LVBOS dokumentų skyrelyje Naudingos nuorodos.

Ruošiant rekomendacijas vadovautasi Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Nevyriausybinių organizacijų informacijosir paramos centro 2018-02-15 finansinės atskaitomybės pasiūlymų raštu Finansų ministerijai ir 2021 m. mokomąja medžiaga, LKBS pirmininkės Virginijos Šetkienės paruošta mokomąja ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos mokomąja medžiaga.

You are currently viewing Paruoštos finansinių ataskaitų teikimo rekomendacijos

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.