Vykdydama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veiklos plėtra“, Nr. NOBP-01272, sutartis 2021-03-08, LVBOS projekte numatyta paruošti 5 pasiūlymus dėl bendruomenių organizacijų tarybų ir bendruomenių organizacijų (BO) veiklos stiprinimo.

Vykdant BO gyvybingumo tyrimą, sudaryta koordinatorių darbinė grupė nusprendė suformuoti ir pateikti VĮ Registų centrui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pasiūlymą kaip palengvinti patį metinių finansinių ir veiklos ataskaitų teikima. Dabartiniu metu RC yra paruoštas finansinių ataskaitų teikimo online vadovas, tačiau BO svarbu pateikti atitinkančius teisės aktų reikalavimus aiškinamuosius raštus ir metinius pranešimus. Dabar šis teikimas paliktas pačių BO pirmininkų ir buhalterių atsakomybei, tačiau dėl jų užimtumo ir savanoriškos veiklos specifikos, dėl konsultacijų trūkumo šiems dokumentams pateikti yra daug neaiškumų. Ataskaitų teikimas RC aktualus visam nevyriausybinių organizacijų sektoriui.

Atsakingesnį metinių ataskaitų teikimą tikrai paskatintų mokymai ir praktinė pagalba organizacijoms tiek savivaldybėse, tiek LVBOS organizuojant buhalterinės apskaitos ir finansinių metinių ataskaitų teikimo mokymus. Ypač supaprastintų ataskaitų teikimą Registrų centro pavyzdinės veiklos ataskaitos / metinio pranešimo formos parengimas, o gal net sukūrimas interaktyvios formos, kuri leistų, atsakant į konkrečius klausimus, pateikti svarbiausią informaciją ir taip automatiškai sugeneruotų ataskaitos formą. Puikus to pavyzdys – Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų deklaravimo ir individualios veiklos ataskaitos teikimo vedlys (-iai).

Šio pasiūlymo raštas yra LVBOS dokumentų Rezoliucijų skyriuje.

Vykdant projektą, buvo organizuoti susitikimai su 10 apskričių savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybomis (BOT). Susitikimų su 8 apksričių BOT rezultatus LVBOS pirmininkas Ramūnas Navickas pristatė Nacionalinėje BO taryboje lapkričio 25 d., kuris vykod nuotliniu būdu ir jame dalyvavo 13 NBOT ir 10 valstybės institucijų atstovų. Išvados yra pateikiamos NBOT protokole čia.

Galutinės LVBOS ir savivaldybių BOT susitikimų rezultatai ir išvados yra pateikti LVBOS pirmininko pristatyme, kuris įvyko gruodžio 16 d. ir yra skelbiami LVBOS dokumentų skyrelyje Rezoliucijos.

Pasiūlymai dėl BOT veiklos aktyvinimo ir stiprinimo yra ruošiami ir bus pateikti Seimui ir ministerijoms, Lietuvos savivaldybių asociacijai. Raštą paskelbsime tinklapyje LVBOS dokumentų Rezoliucijų skyriuje.

LVBOS vienas iš veiklos uždavinių yra stiprinti savivaldybių BO asociajuotas organizacijas. Susitikimų savivaldybių BOT metu dalyvavo ir BO, asociacijų ir sąjungų, VVG atstovai, labai aiškiai pastebėta, kad būtina stiprinti asocijuotas savivaldybių ir regionines BO organizacijas, skatinti jų kūrimąsi miestuose ir rajoninėse savivaldybės. Šiam tikslui yra ruošiama Lietuvos skėtinių bendruomeninių organizacijų plėtros programa, kurią taip pateiksime VRM, SADM ir ŽŪM artimiausiu metu.

You are currently viewing Paruošti LVBOS pasiūlymai valstybės institucijoms

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.