Lapkričio 15 dieną Vidaus reikalų ministerijoje vyko Lietuvos regioninės politikos Baltosios knygos projekto pristatymas ir diskusija. Lietuvos regioninės politikos tikslas – sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo prielaidas visoje Lietuvoje. Tenka apgailestauti, bet tarp regionų yra dideli skirtumai, labai skiriasi gerovę atspindintys rodikliai, tokie kaip nedarbo lygis (nuo 5,1 % Klaipėdos apskrityje iki 13,7 % Utenos apskrityje) ir vidutinės pajamos (nuo 325 eurai per mėnesį Utenos apskrityje iki 499 euro per mėnesį Vilniaus apskrityje), tiek ir migracijos srautai (vidiniai ir išoriniai). Kiek mažesni, tačiau taip pat ženklūs skirtumai tarp užimtumo lygio rodiklių: 15– 64 m. amžiaus gyventojų grupėje nuo 62,6 % Marijampolės apskrityje iki 74,7 % Vilniaus apskrityje.
Nors Lietuva jau pasiekė ES 2020 tikslą (75 proc. užimtų 20–64 m. amžiaus gyventojų) užimtumo srityje, tačiau užimtumo lygio skirtumai tarp miesto ir kaimo vietovių (2012–2015 m. mažėję) 2016 metais vėl išaugo ir siekia 12,1 proc. punkto (t.y. iš esmės atitinka 2011 m. buvusį skirtumą – 12,0 proc. punkto).
Nors regioninė politika nėra tiesiogiai atsakinga už Lietuvos ekonominę situaciją, tačiau ji gali sudaryti prielaidas užtikrinti tolygų ekonomikos augimą visoje Lietuvos teritorijoje.
Džiugina tai, kad VRM siekia realios pertvarkos regiono plėtros tarybų veikloje. Kaip viceministras įvardino nebus regiono plėtros tarybos daugiau „merų klubu, kuriame skirstomos lėšos“. Kiek teko dalyvauti šios darbo grupės posėdžiuose visada didžiausias pasipriešinimas pokyčiams buvo jaučiamas iš savivaldybių merų pusės. Atėjo laikas keisit požiūrį į regioninę politiką. Regiono plėtros tarybas papildys socialiniai ekonominiai partneriai, o tame tarpe ir vietos bendruomenių atstovai. Tai jau džiugina.
Pagrindiniai naujos regioninės politikos strategijos uždaviniai:
1. SAVIVALDYBĖMS TURI BŪTI SUTEIKTA DAUGIAU ATSAKOMYBĖS UŽ EKONOMINĖS APLINKOS GERINIMĄ;
2. APSKRITYS TURI TAPTI AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS REGIONAIS;
3. GYVENTOJAMS TURI BŪTI GARANTUOTOS GERIAUSIOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS UŽ OPTIMALIĄ KAINĄ.
Siekiant šių tikslų numatoma 10 žingsnių reformos struktūra:
1. Į savivaldos ir regiono plėtros klausimų svarstymą įtraukiami gyventojai, bendruomenės, socialiniai ir ekonominiai partneriai.
2. Sukuriami regionų kompetencijos biurai
3. Savivaldybėms priskiriama funkcija ir suteiktos priemonės skatinti ekonomikos augimą.
4. Peržiūrima visa viešųjų paslaugų sistema, kad būtų surastas optimalus vietos-regiono-valstybės paslaugų modelis.
5. Išplečiama investicijų regionų plėtrai apimtis, ne tik investuojant ES lėšas, bet ir aktyviai ieškant privačių investicijų ir kitų investavimo šaltinių.
6. Pakeičiama valstybės lėšų investavimo regionuose logika, sektorinį matymą pakeičiant integruota teritorijų plėtra. Sukuriami regionų specifiką atitinkantys plėtros mechanizmai (regiono ekonominė specializacija, trumposios tiekimo grandinės, vietos plėtros fondas ir pan.).
7. Sukūrus įrankį „Sumanūs regionai“, remiantis objektyvia analize vykdomas koordinuotas viešųjų politikų regioninės dimensijos derinimas, užtikrinamas optimalus viešųjų paslaugų pasiekiamumas, vertinamas reorganizuojamų ir naujai steigiamų įstaigų perkėlimas į regionus.
8. Pasitelkus visą valstybės įstaigų ir organizacijų tinklą, socialinius ir ekonominius partnerius bei gyventojus, naujausias technologijas ir socialinės inžinerijos metodus, teikiama objektyvi informacija apie galimybes Lietuvos regionuose bei gerinamas regionų įvaizdis.
9. Po 2020 m. įvertinus regioninės politikos pasiekimus ir nustačius, kad jie – nepakankami, analizuojama savivaldybių administracinė, siekiant sutaupytas lėšas už administracijos mažinimą skirti gyventojų gerovei ir pagerinti paslaugų kokybę.
10. Prieš 2028-2034 m. ES finansinį periodą, įvertinus regioninės politikos peržiūros pasiekimus ir nustačius, kad jie – nepakankami, pradedama Lietuvos apskričių administracinė reforma, suteikiant daugiau galių naujai sukurtiems regionams ir darant juos patrauklesniais investuotojams.
Kai bus parengtas baigiamasis Baltosios knygos variantas, būtinai pasidalinsime su savo nariais.
Naujas regiono plėtros įstatymas https://www.e-tar.lt/…/lt/legal…/TAR.7E8386C5AA76/cGXfchgDxe
Kviečiame sekti mūsų naujienas.
Parengtai pagal VRM posėdžio metu pateiktą medžiagą.
Reda Kneizevičienė, LVBOS pirmininkė

You are currently viewing Pakartotinas Baltosios knygos svarstymas Vidaus reikalų ministerijoje

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.