Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.1.2 papunkčio priemonę, skelbia 2018 metų Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Informacija pareiškėjams

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių skėtinių NVO institucinio stiprinimo projektus: skatinti NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą ir didinti NVO darbo efektyvumą, atstovauti visuomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, atlikti valstybės institucijų vykdomų programų ir priemonių vertinimą, padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Galimi konkurso pareiškėjai – nacionalinės skėtinės NVO arba NVO, kartu su kitomis (ne mažiau kaip 5) sudariusios jungtinės veiklos sutartis bendram tikslui pasiekti, veikiančios vaiko gerovės, neįgaliųjų, moterų ir vyrų lygių galimybių, žmogaus teisių apsaugos, bendruomenių stiprinimo, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, švietimo ir mokslo, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo, vartotojų teisių apsaugos viešosios politikos srityse ir turinčios atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos: projektams, kurių pareiškėjai yra nacionalinės skėtinės NVO, veikiančios vienoje viešosios politikos srityje, taip pat NVO, kurios kartu su kitomis (ne mažiau kaip 5) toje pačioje viešosios politikos srityje veikiančiomis NVO yra sudariusios jungtinės veiklos sutartis, – nuo 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) iki 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Eur; projektams, kurių pareiškėjai yra nacionalinės skėtinės NVO, veikiančios daugiau nei vienoje viešosios politikos srityje, ir nacionalinės skėtinės bendruomeninės organizacijos – nuo 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) iki 100 000 (vieno šimto tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

Paraiškų teikimas

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta .pdf formatu. Paraiška turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku kartu su Nuostatų 19 punkte nurodytais dokumentais elektroniniu paštu post@socmin.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui“.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. gegužės 28 d. (įskaitytinai).

Informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus specialistė Reda Beržinskaitė, tel. 8 706 68 133, el. p. reda.berzinskaite@socmin.lt, jos laikinai nesant, Ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Aurelija Mineikaitė, tel. 8 706 68 249, el. p. aurelija.mineikaite@socmin.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Paraiškos forma, detali projekto sąmata, vertinimo anketa, vertinimo suvestinė, deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas, nešališkumo deklaracija (MS Office paketas)

Paraiškos forma, detali projekto sąmata, vertinimo anketa, vertinimo suvestinė, deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas, nešališkumo deklaracija (Open Documents paketas)

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“

You are currently viewing Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.