Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai – 20!

Kovo 5 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai (LKBS) sukanka dvidešimt metų, kai ji sėkmingai veikia. Nuoširdžiai sveikiname mūsų skaitlingiausią, stipriausią ir darbščiausią narę. LKBS veikla nukreipta nenuilstamai stiprinti kaimo bendruomenes,…

0 Komentarų