Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos įgyvendinamo projekto „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“ tikslas – sustiprinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų ir seniūnijų atstovų interesų konflikto valdymo, viešojo atstovavimo ir viešųjų paslaugų teikimo kompetencijas. Viena iš pagrindinių, projekte numatytų, priemonių siekti minėto tikslo yra pasiūlymų teikimas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai dėl viešojo valdymo sprendimų. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti pateikti ne mažiau kaip 23 pasiūlymai. Šiuo metu įvairioms įstaigoms ir institucijoms yra pateikti 8 raštai su pasiūlymais dėl teisinio reguliavimo ir viešojo valdymo procesų gerinimo, kurie užskaityti kaip tinkami.

2019-01-09 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas pasiūlymas „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vykdymo ir aprašo tobulinimo“. (Pasiūlymas nevertintas dėl netinkamo pateikimo būdo)

2019-01-09 Aplinkos ministerijai pateiktas raštas „Dėl medienos atliekų, susidariusių baldų gamybos ir medienos apdirbimo įmonėse, deginimo ir oro taršos“, kuriame išdėstyta susidariusi problema dėl teisės aktų reglamentuojančių medžio atliekų tvarkymą įmonėse ir su tuo susijusią oro taršą Klaipėdos mieste. (Pasiūlymas nevertintas dėl netinkamo pateikimo būdo)

2019-01-16 Kazlų Rūdos savivaldybės Antikorupcijos komisijai pateiktas raštas „Dėl pasiūlymų Kazlų Rūdos savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programai ir įgyvendinimo priemonių planui“. Rašte pateikiami pasiūlymai korupcijos prevencijos užtikrinimu savivaldybės įstaigose ir įmonėse, siūloma skirti daugiau dėmesio savivaldybės įmonių ir įstaigų viešinimui, apklausų dėl paslaugų prieinamumo ir kokybės organizavimui ir kt. (Pasiūlymas nevertintas dėl netinkamo pateikimo būdo)

2019-05-27 LR Vidaus reikalų ministerijai pateiktas raštas „Dėl Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų dalyvavimo regionų plėtros tarybose“. Pateiktame rašte argumentuotai siūloma didesnį dėmesį skirti vietos bendruomeninių organizacijų realiam įsitraukimui į regioninę politiką t.y. šių organizacijų atstovų dalyvavimui Regioninės plėtros tarybose. Birželio pradžioje numatyta 5 apskričių regionines tarybas deleguoti bendruomenių atstovus. (Projekte užskaitytas kaip tinkamas pasiūlymas)

2019-06-03 LR Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, LR Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ir Nevyriausybinių organizacijų tarybai pateiktas raštas „Dėl vietos bendruomenių lobistinės veiklos reglamentavimo“. Rašte yra argumentuotai siūloma nepritarti Lobistinės veiklos įstatymo pataisoms, kurios įteisintų bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas lobistinės veiklos subjektais. (Projekte užskaitytas kaip tinkamas pasiūlymas)

2019-06-26 Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui pateiktas raštas „ Dėl vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 Straipsnio įstatymo Nr. XIII-3375 projekto ir jį lydinčių projektų“ . Rašte argumentuotai išdėstyta, kodėl nepritariama šio įstatymo projektui ir jį lydintiems įstatymų projektams. Raštą pateikė projekto partneriai Lietuvos savivaldybės seniūnų asociacija. (Projekte užskaitytas kaip tinkamas pasiūlymas)

2019-07-01 LRS Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui ir LR Vidaus reikalų ministerijai pateiktas raštas „Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 33, 35 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo“. Rašte pateiktais pasiūlymais siekiama sudaryti didesnes galimybes įtraukti vietos gyventojus į vietos reikalų sprendimų priėmimą, padėti išvengti konfliktų, korupcijos apraiškų. (Projekte užskaitytas kaip tinkamas pasiūlymas)

2019-07-10 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas raštas „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020-2022 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ naujo aprašo“. Rašte pateikti konstruktyvūs pasiūlymai susiję su bendruomeninės veiklos stiprinimu įgyvendinant įvairias veiklas pagal naujai rengiamą aprašą. (Projekte užskaitytas kaip tinkamas pasiūlymas)

2019-08-19 LR Kultūros ministerijai, LR Seimo Kultūros komitetui pateiktas pasiūlymas „Dėl Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto“. LVBOS rašte teikia nemažai pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto, atkreipiant didelį dėmesį į bendruomeninį sektorių, kuris labiau nutolusiuose regionuose yra pagrindinis kultūrinė veiklos organizatorius. (Projekte užskaitytas kaip tinkamas pasiūlymas).

2019-12-16 LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Seimo ekonomikos komitetui ir NVO tarybai pateiktas raštas „Dėl LR Socialinio verslo plėtros įstatymo“, kuris Sąjungos nuomone stabdys bendruomeninį verslą ir sudarys sąlygas neskaidriam smulkaus verslo vertinimui. Raštas yra čia.

2019-12-20 Nr. 2019/68 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti pasiūlymai „Dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonės “STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE” įgyvendinimo naujo aprašo“. Rašte pateiktos pastabos ir pasiūlymai naujajam aprašui, pažymėta, kad bendruomeninių organizacijų veikla yra daugiafunkcinė, o ministerija neatsižvelgė į 2019 metų birželio 17 d. diskusijos pastabas. Raštas yra čia. Pastabas aprašui teikė Klaipėdos bendruomenių asociacija, Raseinių bendruomenės.
Projekto vadovė K. Mačiokienė.

Visi raštai yra paskelbti https://lvbos.lt/dokumentai/ Rezoliucijų skyrelyje.

You are currently viewing VRM finansuojamo projekto 2019 metų veklos apžvalga
image description

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.