Lapkričio 25 d. įvyko susitikimas su Kauno apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybomis ir bendruomeninių organizacijų (BO) atstovais. Susitikime dalyvavo visų savivaldybių: Kauno miesto ir Kauno rajono, Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų ir Raseinių, – atstovai.

Labai džiugu, kad susitikime dalyvavo Kauno ir Kėdainių rajonų vicemerai Paulius Visockas ir Paulius Aukštikalnis, kurie ne tik papasakojo ir pristatė BO tarybų veiklą, bet ir palaikydami savivaldybių bendruomenių organizacijas, pažymėjo, kad labai svarbi yra jų veikla tose savivaldybėse. Diskusijos pabaigoje į diskusiją įsijungė ir buvusi Kauno miesto vicemerė R. Šnapštienė, kuri ypač akcentavo bendruomenių organizacijoms būtinybę teikti ar perimti socialines paslaugas.

Kaip ir prieš tai buvusiuose susitikimuose, savivaldybių BO tarybų veikla labai įvairi.

Kauno miesto BO tarybos pirmininkas J. Marcinkus papasakojo apie veiklą, kuri, deja, ji nėra aktyvi, bendruomenių centrų palaikymo ar finansavimo programų, išskyrus „Iniciatyvos Kaunui“ nėra. Jau keleri metai bendruomenių centrai finansavimą gauna pateikę projektines paraiškas SADM programai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kuri nuolat vėluoja ir projektams vykdyti belieka pora mėnesių. Kas dar įdomiai nuskambėjo, kad savivaldybė sudariusi specialią NVO reitingavimo komisiją, kuri vertina NVO ir BO veiklą. Ar tai reiškia, kad nuo to priklauso ir finansavimas?

Jonavos sav. NVO ir BO koordinatorė pažymėjo, kad Jonavos taryba jauna, veikia nuo 2019 metų, įvykę yra 4 posėdžiai, kuriuose buvo išsiaiškintos bendruomenių problemos. Svarbiausia iš jų – buhalterinės apskaitos tvarkymas, todėl šiais metais buvo organizauoti mokymai. Jonavos rajone veikia 20 BO, iš kurių aktyvios 10-12 organizacijų. Mieste veikia 5 BO, bet jos mažos ir veikla nelabai matoma. Jonavos sav. remia bet kokius BO renginius ir iniciatyvas. Jonavos rajono seniūnijos gauna 2000 Eur biudžetą tokiems renginiams padėti organizuoti.

Kaišiadorių r. BO tarybos pirmininkė pažymėjo, kad Kaišiadorių rajono BO buvo skatintos susijungti į sąjungą, tačiau nesutiko, todėl jas vienija Kaišiadorių VVG. BO tarybos veikla nėra labai aktyvi, nes veiklos klausimus sprendžia vietos veiklos grupė. Kaišiadorių rajone veikia 46 BO, iš kurių aktyvos apie 2/3. Kaišiadorių savivaldybėje dirba darbuotoja padedanti sutvarkyti BO apskaitą ir Registrų centro ataskaitas, dirba keli darbuotojai, atsakingi už kaimo bendruomenių veiklą. Savivaldybė padeda BO išlaikyti patalpas, padengia pastatų draudimą, yra kelios BO rėmimo programos. Įdomu buvo išgirsti, kad remiamos religinės bendruomenės (parapijos).

Birštono savivaldybės BO tarybos pirmininkė Birutė Vokietaitienė papasakojo, kas savivaldybės taryboje yra 8 nariai, veikla nėra labai aktyvi, šiuo laikotarpiu iš esmės sustojusi. Tačiau taryba yra pateikusi pasiūlymus dėl BO finasavimo, veiklos ir kt. Birštone veikia 6 BO: 1 miesto ir 5 kaimo bendruomenės, kurių veikla atitinka to krašto poreikius. Savivaldybė finansuoja BO projektus pagal ŽŪM ir SADM programas. Patalpas BO turi ir jų išlaikymas išspręstas įvairiai.

Kėdainių BO veiklą pristatė vicemeras Paulius Aukštikalnis. Jis labai išsamiai papasakojo apie tarybos ir bendruomenių organizacijų veiklą. Veikla ir parama vietos bendruomenėms Kėdainių rajone tikrai verta pagyrimo. BO taryba organizavo rajono BO galimybių plėtojimo apklausą, veikla finansuojama keliomis savivaldybės ir ministerijų programomis. Kėdainiuose veikia dalyvaujamasis biudžetas, kuris skirtas ir rajonui (kaimui) ir miesto BO iniciatyvų įgyvendinimui. Savivaldybėje veikia NVO ir BO koordinatorius, koofinansuojami projektai. Aušra Vaidotienė, Kėdainių VVG pirmininkė, pažymėjo, kad COVID-19 laikotarpiu bendruomenės gal kaip tik sustiprėjo, nes išaiškėjo problemos, kurias reikai padėti išspręsti.

Prienų rajono sav. BO koordinatorė Irena Urbanavičienė papasakojo apie tarybos veiklą (deja, nedalyvavo jos pirmininkas S. Nariūnas), ji veikia panašiai kaip ir kitose savivaldybėse. Veikla nėra aktyvi. Aktyvios tiek kaimo, tiek miesto bendruomenės, Prienų VVG. Prienų savivaldybė BO projektų finansavimui 2021 m. skyrė apie 30 tūkst. Eur. Savivaldybė kasmet nustato projektų prioritetus, jie derinami tiek su bendruomenėmis, tiek su BO taryba. Pagal tvarkos aprašą dengiamos bendruomenių patalpų komunalinės išlaidos, BO įsteigimo ir registracijos išlaidos, nemokamos patalpos mokyklose, kultūros centruose.

Apie Raseinių BO tarybos veiklą papasakojo pirmininkė Loreta Sirvidienė. Raseinių BO taryboje 11 narių, tačiau labai stipri Raseinių kaimo bendruomenių sąjunga ir VVG. BO taryba svarstė susijungimą su NVO taryba, tačiau kaimo bendruomenių sąjunga nusprendė, kad ši taryba reikalinga, nors visus klausimus sprendžia bendruomenių sąjunga. Savivaldybėje veikia kelios programos, koofinansavimo sistema, savivaldybėje dirba buhalteris, kurį išlaiko KBO sąjunga. Savivaldybė kiekvienai bendruomenei skiria po 200 Eur kultūrinei veiklai. Įdomu, kad Raseinių savivaldybė BO taryba mokymus, NVO padėkos popietę, projektų konkursą.

Apie Kauno rajono BO tarybos veiklą papasakojo pirmininkė Eglė Juozapavičienė ir vicemeras Paulius Visockas. Kauno r. BO taryboje 12 narių, sudaryta pariteto principu. Nuo 2019 m. įvyko 9 posėdžiai, juose buvo svarstyti įvairūs klausimai: atlikta bendruomenių BO veiklos apklausa, suskaičiuotos registruotos ir veikiančios Kauno rajone BO, teikti pasiūlymai atrenkant 3 bendruomenių koordinatorius, teikė pasiūlymus dėl savanorių skatinimo, svarstė dalyvaujamojo biudžeto nuostatus. BO finansuojamos per projektinę veiklą. Kauno r. BO ir seniūnijos aktyviai dalyvauja KEKS 2022.

Kauno r. BO tarybos pirmininkė pasiūlė organizuoti mokymus apie BO tarybas: kas yra ši taryba, kodėl ji turi būti, gal galėtų būti tarybos reglamentas, kokie tarybos tikslai, šių tarybų teisinės bazės stiprinimas.

Susitikimo diskusijoje buvo pažymėta, kad būtina nuolatinė LVBOS ir BO tarybų diskusija.

Susitikimai vyksta vykdant SADM biudžeto lėšomis finasuojant projektą „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veiklos plėtra“ Nr. NOBP0272, sut 2021-03-08.

You are currently viewing Susitikimo su Kauno apskr. BO tarybomis rezultatai

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.