Lapkričio 30 d. įvyko paskutinis LVBOS susitikimas – su Vilniaus apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų (BOT) ir bendruomeninių organizacijų (BO) atstovais. Susitikime dalyvavo Elektrėnų admin.direktorius ir tarybos pirmininko pavaduotojas, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų ir Vilniaus miesto BO tarybų atstovai.

Elektrėnų BO tarybos veiklą pristatė pirmininkas Vladimir Fedotov. Taryba nedidelė, aktyvumo mažai. Taryba performuota, tikimasi, kad bus aktyvesnė. Elektrėnai siekia įsteigti BO asociaciją. Savivaldybė padeda tiek, kiek bendruomenės prašo. Pripažįsta, kad BO aktyvumas mažas. Elektrėnų krašte yra 20 (31) bendruomenių organizacijų. Elektrėnuose stinga BO koordinavimo, savivaldybėje nėra koordinatoriaus, esant projektiniam finansavimui yra paskiriamas žmogus. BO ir neprašo tokios pareigybės. Tačiau savivaldybė stengiasi padėti patalpomis, pvz. Vievio bendruomeniniai namai, ir padeda tas patalpas išlaikyti (apmokami mokesčiai). Elektrėnų miesto ir rajono VVG bendradarbiauja su savivaldybe.

Švenčionių BOT veiklą pristatė koordinatorė Ramunė Jakubėnienė. Švenčionių r. savivaldybės BO tarybą sudaro 5 nariai. Aktyviau veikia nuo 2021 m., atliko savo rajono BO apklausą, kurią ruošiasi pakartoti, nes dalyvavo tik pusė organizacijų. Savivaldybėje yra įvairios finansavimo programos, SADM, ŽŪR finansavimo programos. Švenčionių BOT norėtų daugiau bendrauti su kitų savivaldybių bendruomenėmis, keistis patirtimi su kitomis tarybomis. Švenčioniškiai siūlo palikti savivaldybėse tik vieną – NVO tarybą. Savivaldybėjs dirba BO koordinatorė. Glaudūs ryšiai su vietos VVG, kuri labai padeda bendruomenėms (38 BO) įvairiais klausimais. Švenčionių savivaldybėje BO turi patalpas, atsiranda daugiafunkciniai bendruomenių namai, kuriose yra ir organizacijos, parapijos, biblioteka ir kt. Aktyvi Švenčionių krašto kaimo bendruomenių sąjunga. Apie Šalčininkų r. av. BO tarybą ir bendruomenių veiklą papasakojo L. Subočienė ir VVG atstovas H. Danulevič. Jie pažymėjo, kad tarybos veikla neaktyvi, renkasi pagal poreikį. BO gyvena iš „projektų“. Tačiau savivaldybė apmoka patalpų komunalines išlaidas. Aktyvi yra Šalčininkų VVG, kuri vienija ir koordinuoja 20 BO, jas konsultuoja. Savivaldybėje dirba koordinatorė. Seniūnijos taip pat padeda išlaikyti patalpas seniūnijų bendruomenėms, nors aplamai BO patalpų problema opi. Savivaldybė finansuoja komunalines išlaidas per VVG projektus.

Apie Ukmergės BO tarybos veiklą papasakojo Angelė Jokubynienė, kuri yra ir Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkė ir Reda Liubomirskienė, saviv. koordinatorė. BOT sudariusi veiklos planą, sprendžiami aktualūs BO ir savivaldos klausimai. Visa informacija skelbiama. BO turi patalpas, kurias padeda išlaikyti savivaldybė, dengia komunalines išlaidas, patalpos BO renginiams nuomojamos už simbolinę kainą. Savivaldybėje dirba koordinatorė, veikia įvairios programos, NVO rėmimo programa, įdomi žmogiškųjų išteklių stiprinimo programa mokymams. Savivaldybė stengiasi atsižvelgti į NVO ir BO poreikius.
Labai aktyvi Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga, jos dėka yra įdarbinama buhalterė, kuri padeda susitvarkyti su finansinėmis ataskitomis.

Širvintų savivaldybės BO taryba neaktyvi, neveikli ir NVO taryba. Skelbiamas tik tarybos sąrašas. Savivaldybėje buvo svarstoma sujungti BO ir NVO tarybas, bet kol kas paliktos abi. Kaip teigė Širvintų krašto bendruomenių bendruomenių asociacijos pirmininkė A. Skeberienė ir savivaldybės atstovė E. Piškinaitė, savivaldybėje yra kelios programos ir SADM bendruomenių stiprinimo savivaldybėse programa. Tačiau ištikrųjų yra įdomi savivaldybės 2000 Eur BO rėmimo programa, kuri net neišnaudojama. Širvintų bendruomenės skundėsi, kad savivaldybės politika nėra palanki bendruomenių organizacijoms.

Trakų savivaldybės BO tarybos pirmininkė Zofija Abucevič pažymėjo, kad Trakų BOT-e yra 8 nariai, 4 BO atstovai. Trakiškiams trūksta informacijos apie tai, ką turėtų veikti ši taryba. Savivaldybėje registruotos 42 VBO, iš kurių aktyvios apie 20. Taryba aiškinosi, kaip paskatinti BO ir paaiškėjo, kad geriausiai jas remti per seniūnijas. BO taryba nebendrauja su Trakų r. VVG, kuri yra labai aktyvi. Labai aktyviai naudojamasi NVO rėmimo programa, savivaldybė padeda išlaikyti patalpas, tačiau koordinatoriaus savivaldybėje nėra.

Apie Vilniaus rajono BO tarybos ir bendruomenių veiklą papasakojo koordinatorius Vladislav Bortkevič ir pirmininkė Gražina Zizienė, BOT pirmininkė. Taryba įkurta 2019 m., joje 11 narių. 2022 m. bus tarybos perrinkimai. Taryba svarstė įvairius klausimus: BO veiklas, SADM programos aprašą ir vertinimo komisiją, BO tiesiogiai kreipiasi į tarybą joms aktualiais klausimais, pvz. dėl atleidimo nuo žemės mokesčio. Buvo tikimasi, kad BO taryba teiks iniciatyvas. Vilniaus rajono savivaldybėje yra apie 40 aktyvių BO, Jų užimamos patalpos išlaikomos įvairiai: pagal panaudą, turi savo. Labai aktyvi Vilniaus rajono VVG, ji konsultuoja BO ir su ja konsultuojamasi. Savivaldybė per programas koofinansuoja nuosavą BO įnašą projektuose. Vilniaus rajono bendruomenininkai mielai bendradarbiautų ir susitiktų su Ukmergės ar Švenčionių tarybomis ir bendruomenėmis.

Vilniaus miesto BO tarybos veiklą pristatė pirmininkė Eleonora Kasperūnienė. Taryboje yra 18 narių, iš jų 10 – BO atstovai. Taryba labai aktyvi, surengusi kelis forumus, svarstė įvairius su miesto BO susijusius klausimus. Tačiau nesulaukia jokio atsako iš savivaldybės politikos, nors tarybos siekiamybė, kad BO susikalbėtų su savivaldybe. Norėtų, kad Vilniaus seniūnijos būtų kaip informaciniai centrai. Vilniečiai pažymėjo, kad seniūnaičių institucija neaiški: arba ją reikia stiprinti, arba naikinti šį institutą. Pasigedo oficialių BO kreipmųsi į tarybą.
Kaip pažymėjo Vilniaus m. sav. koordinatorė Daiva Mikulskienė, savivaldybėje veikia BO veiklų finansavimo programa (25 tūkst. Eur), ją numatoma kitąmet ją padvigubinti. D. Mikulskienės nuomone, labai pasiteisino SADM bendruomenių stiprinimo programos aprašo pakeitimas, kad vietoje Išplėstinių seniūnaičių sueigų sudarytos vertinimo komisijos seniūnijose. Vilniuje registruotos apie 60 BO, apie 10 proc. neveiklių. Vilniaus savivaldybė atlieka bendruomenių organizacijų registro atnaujinimą.

Diskusijoje išgirdome pasiūlymą, kad BO taryboms atsirastų rekomendacijos, kaip turėtų veikti tarybos, kokie tarybų tikslai ir užduotys. Taip pat pasiūlyta, kad nacionalinė BO taryba organizuotų susitikimus su vyriausybės atstovais. Pasiūlyta susitikimus organizuoti savivaldybių taryboms tarpusavyje, sukviesti respublikinį BO tarybų forumą. Reikalingi respublikiniai BO ir tarybų narių mokymai, jie gali būti organizuoti ir savivaldybėse.

Visų susitikimų apibendrinimas bus paskelbtas šiame tinklapyje.

Susitikimas-diskusija vyko vykdant SADM biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veiklos plėtra“ Nr. NOBP0272, sut. 2021-03-08.

You are currently viewing Susitikimas su Vilniaus apskr. savivaldybių BO tarybomis

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.