Baltijos šalių NVO kviečiamos teikti paraiškas internetu dėl bendros veiklos projektų, kurie būtų įgyvendinti 2020-2021 m. Pagal Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą kiekvienai iš Baltijos šalių šiais metais skirta maždaug 65 tūkst. EUR. Parama vienam projektui gali siekti nuo 2 700 iki 13 500 EUR.

Paraiškų terminas ir reikalavimai:

Pagal šią programą „NVO“ („nevyriausybinės organizacijos“) suprantamos kaip nesiekiančios pelno pilietinės organizacijos, kurių nekontroliuoja (ir nėra jų steigėjos) nei valstybės įstaigos, nei privačios verslo įmonės; jų struktūra yra atvira ir organizuota pagal demokratijos principus.

Projektuose pagal Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą turi dalyvauti partneriai iš 3 ar daugiau šalių iš Šiaurės–Baltijos šalių regiono (įskaitant ir paraišką teikiančios organizacijos šalį), iš kurių bent vienas partneris yra iš Šiaurės šalių, ir bent vienas partneris iš Estijos, Latvijos ar Lietuvos. Palankiai bus vertinamos paraiškos, kuriose nurodyti daugiau nei trys partneriai.

Projekte turi būti numatytas Baltijos valstybių NVO institucinių gebėjimų stiprinimas, dalijimasis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais, rezultatų viešinimas visuomenėje, aktyviai įtraukiant žiniasklaidos priemones.

Planuojant projektinę veiklą būtina atsižvelgti, kad projektas padėtų stiprinti lyčių lygybę, numatant abiejų lyčių dalyvavimą įgyvendinant projektą, dalijantis atsakomybe ir pan. Projektuose turi atsispindėti vaikų ir jaunimo interesai ir požiūriai. Be to, projektai turėtų sietis su JT Darbotvarke iki 2030 m. bei prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Projekto teikėjas turi aiškiai apibūdinti projekto tikslus ir kaip planuoja juos įgyvendinti. Tikslai turi sutapti su tais, kurie nurodyti Šiaurės ministrų tarybos bendradarbiavimo su Estija, Latvija ir Lietuva gairėse.

Finansinė parama yra teikiama bendrų naujų iniciatyvų, kurios gyvuos net ir pasibaigus projektui, įgyvendinimui.

Projektui skirtomis lėšomis negalima finansuoti organizacijos kasdieninės veiklos ar administracinių išlaidų, nesusijusių su projektu, taip pat negalima finansuoti kitų organizacijų projektų. Šiais pinigais negalima finansuoti infrastruktūrinių projektų, t.y. įsigyti informacinių technologijų įrangos ar padengti statybos, patalpų įsigijimo išlaidų.

Paraiškos teikėjai turi aiškiai nurodyti projekto trukmę, taip pat paaiškinti, ar vyko bendradarbiavimas tarp partnerių organizacijų ir ar planuojamas tolimesnis bendradarbiavimas (ilgiau nei vieneriems metams). Nors Šiaurės ministrų taryba finansuoja projektus, kurie trunka vienerius metus, tačiau palankaus sprendimo priėmimui įtakos turi pateikti argumentai, kad teikiamas bendras projektas yra ilgalaikio bendradarbiavimo įrodymas.

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus. Projektų paraiškos anglų k. teikiamos iki 2020 m. gegužės 31 d. programos tinklapyje.
Veiklos sritys, kurioms teikiama pirmenybė:

Sėkmingi projektai turėtų atspindėti Šiaurės šalių vizijos – Vision 2030 – strateginius prioritetus:

  • Žalias regionas – skatinti žaliąją regiono transformaciją, siekiant CO2 neutralumo bei tvarios žiedinės ekonomikos.
  • Konkurencingas regionas – siekti žaliosios ekonomikos augimo, paremto žiniomis, inovacijomis, mobilumu ir skaitmenine integracija.
  • Socialiai darnus regionas – siekti integracijos ir lygybės Šiaurės šalyse, kurias visas sieja bendros vertybės ir stiprūs kultūriniai ryšiai.

Pirmenybę teiksime projektams klimatos kaitos tema.

Galutinį sprendimą dėl rėmimo lemia bendra paraiškos kokybė, todėl projektai, net jei jie ir numato veiklą ne iš prioritetinių sričių, taip pat gali būti priimti svarstymui.

Finansavimas: Parama gali būti nuo 2700 EUR iki 13 500 EUR.

Dalinio finansavimo (ko-finansavimo) nurodymas turi įtakos atrenkant remtinus projektus. Dalinis finansavimas gali būti tik piniginėmis lėšomis, kurias įneša arba pats pareiškėjas arba jos patenka iš kitų šaltinių: iš organizacijos, partnerio, donorų, iš valdžios institucijų. Tos lėšos yra naudojamos projekto veikloms finansuoti projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Indėlis natūra, pvz. organizacijos patalpų ar biuro įrangos naudojimas, darbuotojų darbo laikas, nėra dalinis finansavimas.

Gavus pranešimą apie teikiamą paramą projektui, po sutarties pasirašymo, išmokama 85% paramos, likusi suma – po patvirtintos ataskaitos.

Paraiškų teikimas: 
Projektų paraiškos anglų k. teikiamos iki 2020 m. gegužės 31 d. programos tinklapyje.

Svarbu! Būtina atidžiai perskaityti paramos gavimo gaires (grant guidelines), instrukcijas (instructions) bei pagalbą (help), ypač tiems, kurie teikia paraiškas pirmą kartą.

Kartu su paraiška prašome prisegti nuskenuotus dokumentus:

  • Detali projekto sąmata;
  • Projekto veiklų grafikas;
  • Sutikimas(-ai) iš partnerio(-ų) dalyvauti projekte, aprašant jų vaidmenį, indėlį.

Apie projektų svarstymo rezultatus pranešama ne vėliau kaip per 6 savaites nuo paraiškų teikimo termino. Parama projektui turi būti panaudota per 12 mėnesių nuo pranešimo apie gaunamą paramą.

Atsiskaitymas:
Veiklos bei finansinė ataskaitos anglų kalba per 30 dienų nuo projekto pabaigos pateikiamos programos tinklapyje pagal numatytą formą kartu su nuskanuotų finansinių dokumentų kopijomis.

Daugiau informacijos:
Mindaugas Damijonaitis
Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji 5, Vilnius
tel. +370 61113790
E-mail: mindaugas@norden

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO informacijos ir paramos centro informacija

You are currently viewing Šiaurės šalių NVO rėmimo programos projektų konkursas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.