Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.1.1 papunkčio priemonę, skelbia 2018 metų Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Informacija pareiškėjams

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti nacionalinių NVO darbo efektyvumą, teikti konkrečius pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, stiprinti teikiamas viešąsias paslaugas ir gerinti šių paslaugų kokybę bei vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai – nacionalinės NVO, kurių vykdoma veikla prisideda prie savanoriškos veiklos plėtros ir NVO teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo.

Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 55 000 (penkiasdešimt penki tūkstančiai) Eur. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

Paraiškų teikimas

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta .pdf formatu. Paraiška turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku kartu su Nuostatų 17 punkte nurodytais dokumentais elektroniniu paštu post@socmin.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui“.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. gegužės 14 d. (įskaitytinai).

Informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus specialistė Reda Beržinskaitė, tel. 8 706 68 133, el. p. reda.berzinskaite@socmin.lt, jos laikinai nesant, Ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Aurelija Mineikaitė, tel. 8 706 68 249, el. p. aurelija.mineikaite@socmin.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Paraiškos forma, detali projekto sąmata, vertinimo anketa, vertinimo suvestinė, deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas, nešališkumo deklaracija (MS Office paketas)

Paraiškos forma, detali projekto sąmata, vertinimo anketa, vertinimo suvestinė, deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas, nešališkumo deklaracija (Open Documents paketas)

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“

You are currently viewing Nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektų konkursas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.