• Post category:Posėdžiai

2017 m. balandžio 26 d. buvo sukviestas metinis ataskaitinis LVBOS susirinkimas, kuriame buvo pristatytos ir patvirtintos 2016 metų LVBOS veiklos, finansinės ir revizijos komisijos ataskaitos bei aptartas tolimesnis darbas. Daug dėmesio buvo skirta darbui įvairiose darbo grupėse ir atstovavimu įvairiose ministerijose.

Posėdyje buvo suformuota Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) VIZIJA – stiprus partnerystės principu paremtas miesto ir kaimo vietos bendruomenines organizacijas vienijantis tinklas, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujanti savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.
Vilniaus, Kauno bendruomenių asociacijos ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos vadovai nutarė papildomai kreiptis į SADM, Kultūros ministerijas dėl susitikimų, LKBS deleguos savo atstovą į ŽUM visuomeninio patarėjo pareigas. Išrinkti atsakingi asmenys darbui su ministerijomis: su Aplinkos ministerija yra atsakingas Vilniaus bendruomenių sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, su SADM – LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė ir VBA narys Emilis Misiulis, su VRM – Arimantas Račkauskas ir vėliau bus deleguotas LKBS atstovas, su SAM – Ramūnas Navickas, kuris bus deleguotas ir į Nacionalinę sveikatos tarybą.

Nariai nusprendė raštu kreiptis į Ūkio ministeriją dėl susitikimo ir numato deleguoti LKBS atstovą, kuris turi praktinės patirties dirbant su socialiniu verslu.

Pirmininkė R. Kneizevičienė informavo, kad ji yra VRM regiono plėtros tarybų darbo pertvarkos darbo grupėje ir pasiūlė parengti LVBOS vardu pasiūlymus dėl pertvarkos. Jau pirmajame posėdyje ji buvo pareiškusi pageidavimą, kad į regiono plėtros tarybos sudėtį būtų įtraukta vietos bendruomenių atstovai. Ji informavo, kad VRM viceministras palankiai žiūri į šį pasiūlymą ir dabar reikia deleguoti konkrečius atstovus. LVBOS pasiūlymas: į regiono plėtros tarybas siūlyti deleguoti po vieną vietos bendruomenių atstovą iš skėtinių bendruomenių organizacijų. LKBS įpareigota iki gegužės 20 dienos pateikti LVBOS-ui 10 kandidatų į regionų plėtros tarybas. Vilniaus ir Kauno miesto bendruomeninių skėtinės organizacijos turi pateikti savo kandidatus. Didžiųjų miestų – Vilniaus ir Kauno – regiono plėtros taryboms bus siūloma po 2 atstovus (nuo miesto ir kaimo). VRM numato, kad prie regionų plėtros tarybų bus formuojami regiono plėtros rūmai (kaip patariamasis organas), todėl LVBOS pasiūlė, kad į jų darbą kaip ekspertai būtų įtraukti ir kaimo VVG atstovai. Kadangi miestų VVG daugeliu atveju politizuotos ir tikrojo bendruomeniškumo net „kvapo“ nėra, todėl nuo miestų VVG atstovai kol kas nebus deleguojami. Tačiau miesto bendruomenių atstovai, pareiškę pageidavimą galės padirbėti ekspertais regiono plėtros rūmų veikloje. Organizacijų atstovų pavardes ir pasiūlymus dėl regionų plėtros tarybų reikia pateikti LVBOS iki gegužės 20 dienos el. adresu: lvbosajunga@gmail.com.

Pirmininkė informavo, kad paskutiniame nacionalinės NVO tarybos posėdyje dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, kuriems yra duota užduotis parengti paaiškinimus dėl rezervuotų sutarčių NVO sektoruje ir ar NVO yra perkančioji organizacija?

LVBOS įstatų redagavimui suformuota darbo grupė. Naujieji įstatai bus patvirtinti visuotiniame susirinkime. Į darbo grupę įeina: Kristina Švedaitė (LKBS), Emilis Misiulis (VBA) ir Ramūnas Navickas (KBCA).

Aptariant LVBOS aktualijas, akcentuota, kad buhalterinė apskaita yra viena svarbiausių vietos bendruomenių problemų tiek kaimo, tiek miesto bendruomenių veikloje, todėl bus ieškoma galimybių šią problemą spręsti teikiant SADM projektą nacionalinių skėtinių organizacijų stiprinimo finansavimui gauti.

Sekantis LVBOS tarybos posėdis planuojamas LR Seime su Seimo nare Guoda Burokiene. Susitikime norima aptarti savo skaudulius ir aptarti bendradarbiavimą su LR Seimu bei Valstybės valdymo ir savivaldos komitetu. Dar kartą bus pateikti pasiūlymus dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ir darbo grupės formavimo.

Gegužės mėn. planuojamas susitikimas ir su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) aptarti bendrą poziciją dėl vietos savivaldos įstatymo ir tolesnio bendradarbiavimo.

You are currently viewing Metinis ataskaitinis susirinkimas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.