Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) nuo 2018 m. lapkričio mėn. vykdo projektą „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“.
Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

Šiame projekte pagrindinis dėmesys kreipiamas į vietos bendruomenių dalyvavimą svarstant teisės aktus ir sprendimus, kurie svarbūs vietos bendruomenėms tiek savivaldos, tiek nacionaliniu atžvilgiu, taip pat viešojo intereso . Parengti ir kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų, kuriais remiantis priimti viešojo valdymo sprendimai ar parengti viešojo valdymo sprendimų projektai. LVBOS yra pateikusi jau 20 tokių pasiūlymų – raštų.
Vadovaujantis strategijos „Lietuva 2030“ siekiu, kad 15 procentų viešųjų paslaugų turi būti perduoti NVO sektoriui bei Nacionalinės pažangos programos 2.1.4. uždaviniu – didinti viešųjų paslaugų prieinamumą projekte svarbus dėmesys buvo skiriamas viešųjų paslaugų perdavimo NVO ir vietos bendruomenėms mechanizmo sukūrimui ir teisiniam reguliavimui. Šiuo metu jau atlikta Lietuvos bendruomeninių organizacijų apklausa apie jų teikiamas socialinės ir viešųjų paslaugų teikimą ir perėmimą bei galimybes ir poreikius šias paslaugas teikti. Apklausoje, kuri vyko balandžio mėn., dalyvavo 486 kaimo ir miesto vietos bendruomenių. Dabar vyksta šios apklausos analizė ir apibendrinimas. Kai tik turėsime šios apklausos rezultatus, surengsime diskusiją – forumą, kurio metu bus pristatytos analizės išvados bei parengti konkretūs teisiniai pasiūlymai dėl paslaugų teikimo ir decentralizacijos gerinimo.
Visos šios aukščiau paminėtos priemonės bus įtrauktos į Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos ilgalaikę strategiją ir tikslus, yra susietos su Nacionalinės pažangos programos 2.2.1 uždaviniu- gerinti bendruomenių veiklos sąlygas.

Europos socialinio fondo agentūra, nagrinėdama projektų mokėjimo prašymus, ruošia įvertinimus. LVbOS projektas taip pat kasmet yra vertinamas pagal rizikos lygio nustatymo kriterijus.

Kaip mus informavo ESFagentūra, nuo 2019 m. gegužės 1 dienos yra taikoma mokėjimo prašymų atrankinio tikrinimo tvarka. Gegužės 7 d. LVBOS gavme raštą apie šio projekto rizikos lygio tikrinimo išvadas. Džiugu, kad proejktas buvo gerai įvertintas:
„Tikrinimui atrenkamų išlaidų suma priklauso nuo projektui anksčiau suteikto rizikos lygio – kuo geresnė projekto kokybė, tuo mažesnis rizikos lygis ir atitinkamai mažesnė atrankos imtis.
Rizikos lygis gali keistis dėl įvairių aplinkybių, kurios įvertinamos tvirtinant kiekvieną MP, taip pat atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus, projekto auditų rezultatus ar kitus reikšmingus įvykius, todėl projektų vykdytojams verta siekti kuo mažesnės savo projekto rizikos lygio ir taip sutaupyti laiko teikiant mažiau išlaidas pagrindžiančių dokumentų“.

LVBOS projektas „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“ baigiasi š. m. lapkričio 5 d.

You are currently viewing LVBOS vykdomo projekto „Skaidri Lietuva“ įvertinimas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.