Rugpjūčio 14 dieną Kaune vyko susitkimas su ŽŪM viceministru Venantu Griciūnu ir ŽŪM Kaimo plėtros departamento vyr. specialiste Ilona Javičiene. Susitikime dalyvavo LVBOS ir Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė, Pagėgių krašto VVG administracijos vadovė Rasa Stonienė, VVG Nemunas administracijos vadovas Arūnas Stasiūnas, VVG tinklo ir Varėnos VVG pirmininkas Povilas Saulevičius, Utenos krašto VVG VPS administracijos vadovė Jolita Umbrasienė ir LKBS pirmininkė Virginija Šetkienė.
Viceminsitrui buvo pateikta informacija, kad bendruomeninis judėjimas Lietuvoje gęsta, ypač kaimuose. Pirmininkai nejausdami valdžios palaikymo, praranda motyvaciją aukotis. Savivaldybių palaikymas yra labai skirtingas. Vienose savivaldybėse vietos valdžia suranda galimybę įkurti bendruomenių koordinatoriaus etatus, o kitose vietos bendruomenės nesulaukia jokios pagalbos.
Susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta strategijų įgyvendinimo aktualijoms ir ateities perspektyvoms. Šiuo metu vietos bendruomenės susiduria su dideliais sunkumais, kai kartu su paraiška reikia pateikti net 3 komercinius pasiūlymus, iš kurių vienas turi būti iš kito rajono. Tai apsunkina paraiškų teikimą, nes projektų administravimui lėšų neskiriama. Buvo svarstoma galimybė atsisakyti šio perteklinio reikalavimo ir siūlyti taisyklių pakeitimą. Bus svarstoma galimybė, kad vykdant viešuosius pirkimus, naudotis ŽŪM parengtomis supaprastintomis taisyklėmis. Artimiausiu metu planuojama susitikti su VPT direktore ir aptarti galimybę parengti aiškinamąjį raštą, skirtą vietos bendruomenėms. Daug dėmesio buvo skirta bendruomeninio ir socialinio verslo vietos bendruomenėse skauduliams. Jau dabar susiduriama su problema, kai panaudos būdu gautose patalpos pradedamas bendruomeninis verslas, ir dažnai vietos valdžia  nori nutraukti panaudos sutartis, teigdama, kad patalpos turi būti nuomojamos ir mokama nuoma. Tai labai apsunkina pradedantį bendruomeninį ar socialinį verslą. Dėl šios problemos numatoma kreiptis į LR Seimą, kad būtų inicijuotas įstatymo pakeitimas.
Artimiausiu metu VVG tinklas pakvies visus teikti siūlymus dėl strategijų administravimo taisyklių pakeitimų. Visi susirinkę pabrėžė, kad ilgai trunkantis vietos projektų vertinimas neleis pasiekti numatytų strategijos rodiklių. Tai neramina daugelį VVG, nors delsimas yra ne iš VVG o iš NMA (Nacionalinė mokėjimų agentūra) pusės. Visi siūlomi pakeitimai numatomi svarstyti artimiausiame LEADER darbo grupės posėdyje.
Susitikimo metu buvo aptartos ir ateities perspektyvos, nes daugelį neramina, o kas bus po 2023 metų?
Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad vietos veiklos grupėms buvo primestas reikalavimas 2014-2020 laikotarpiu kurti darbo vietas, nors LEADER principai labiau orientuoti į inovacijas, kompleksinį problemų sprendimą kaimo vietovėse. VVG nenorėtų ir sekančiame laikotarpyje vykdyti darbo biržos funkcijų. Tam yra kitos KPP priemonės.
Taip pat buvo aptarta nacionalinė parama kaimo bendruomenėms. Pasiūlyta daugiau dėmesio skirti rajonų sąjungoms ir asociacijoms, kurios vienija viso rajono vietos bendruomenes. Numatoma jau rugsėjo – spalio mėnesį surinkti pasiūlymus šių taisyklių pakeitimui.
Susitikime metu buvo aptartas ŽŪM naujai kuriamos viešosios įstaigos „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“ darbas. Visi susirinkusieji pasidalino savo įžvalgomis apie tai, ko tikisi iš šios agentūros. Ji turėtų tapti pagalbininkė ir konsultantė įgyvendinant LEADER metodą Lietuvoje.
Dėkojame viceminsitrui ir Ilonai Sadovskaitei už skirtą laiką išgirsti vietos bendruomenių problemas. Tokius darbinius susitikimus planuojama rengti dažniau. Tai džiugina vietos bendruomenės atstovus, nes tik kartu ieškant  problemų sprendimo, galima gauti gerus rezultatus.

Susitikimo nuotraukos FB paskyroje.

Reda Kneizevičinė, LVBOS pirmininkė

You are currently viewing LKBS ir LVBOS susitikimas su Žemės ūkio viceministru

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.