Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga kviečia dalyvauti Socialinės iniciatyvos šūkio “Cycling without Age” vertimo į lietuvių kalbą konkurse (toliau – vertimas). Konkursą organizuoja Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (toliau, – LVBOS). Konkurso partnerė – Lietuvos ambasada Danijoje.

KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės iniciatyvos šūkio “Cycling without Age” vertimo į lietuvių kalbą konkursą (toliau – vertimas) organizuoja Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (toliau, – LVBOS). Konkurso partnerė – Lietuvos ambasada Danijoje.
2. Konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus, tikslą, sąlygas, eigą, pateiktų konkursinių darbų vertinimo, o taip pat konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
3. Konkurso tikslas – atrinkti geriausią vertimo šūkį. „Cycling without Age“ yra Danijos ne pelno siekianti organizacija, kuri skatina savanorius dviračiu pavėžinti senjorus. Šią pilietinę iniciatyvą, skatinančią bendruomeniškumą, savanorystę ir empatiją nemobiliems vyresnio amžiaus žmonėms, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) numato plėtoti ir Lietuvoje. Danijoje įkurta iniciatyva įgyvendinama 450 vietovėse 37 užsienio šalyse, kuriose savanoriai dviračiu po apylinkes pavežioja senjorus, kurie dėl įvairių fizinių, ar kitų apribojimų neišeina iš savo arba globos namų. Su iniciatyva išsamiau susipažinti galite čia – http://cyclingwithoutage.org/affiliate https://www.youtube.com/watch?v=-qzHn9jZNDc
https://www.youtube.com/watch?v=O6Ti4qUa-OU

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys.
5. Konkurso užduotis – pateikti trumpą šūkio vertimą, kurį sudarytų ne daugiau kaip 3-4 žodžiai ir juos atsispindėtų sąvokos „dviratis“ ir „senjorai“
6. Dalyvis pateikdamas konkursui vertimą nurodo savo asmens vardą pavardę arba juridinio asmens pavadinimą. Vienas dalyvis gali pateikti neribotą skaičių vertimo variantų.

III. KONKURSINIŲ DARBŲ PRIĖMIMAS
7. Konkursas vyksta:
– konkurso paskelbimas ir darbų priėmimas: nuo vasario 10 d. iki kovo 10 d.
– darbų vertinimas: nuo kovo 12 d. iki kovo 16 d.;
– rezultatų paskelbimas ir apdovanojimas konferencijoje – nuo kovo 19 d. iki kovo 23 d.
8. Dalyvio anketą su vertimo variantu (-ais) siųsti el paštu lvbosajunga@gmail.com iki kovo 10 d. 17 val. (Priedas Nr. 1)

IV. DARBŲ VERTINIMAS
9. Darbai bus vertinami LVBOS tarybos ir Lietuvos ambasados Danijoje vertinimo posėdyje skype platformoje.
10. Darbai vertinami vadovaudamasi šiais kriterijais:
10.1. konkurso užduoties įvykdymas;
10.2. konkurso temos perteikimas;
11. Darbai atmetami ir nevertinami:
11.1. jei neatitinka šių nuostatų reikalavimų;
11.2. yra neetiški.
12. Komisija išrenka I-III vietos laimėtojus. Komisija turi teisę įsteigti specialius prizus dalyviams.

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
13. Informacija apie nugalėtojus ir Lietuvos ambasados Danijoje apdovanojimą paskelbiama internetinėje svetainėje www.lvbos.lt per 5 dienas po posėdžio.
14. Geriausių konkursinių darbų iškilmingas autorių apdovanojimas vyks konferencijoje kovo mėn.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę vertimą skelbti savo nuožiūra, nemokėdami autoriams honoraro.
16. Autorius pateikdamas darbą konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.
17. Dalyvių patirtų išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka.
18. Konkurso koordinatorė: LVBOS administratorė Marija Bindokaitė, tel. +370 600 05936, el. p.: lvbosajunga@gmail.com.
19. Smulkesnė informacija tel. +370 611 21453

You are currently viewing Kviečiame dalyvauti šūkio “CYCLING WITHOUT AGE” vertimo konkurse

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.