Kovo 2 d. socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, apsilankęs su komanda Kauno rajono savivaldybėje, džiaugėsi, kad pakaunės kraštas ėmėsi iniciatyvos ir pirmasis įsteigė etatus bendruomeninei veiklai stiprinti, skatina gyventojus pačius burtis į bendruomenes ir spręsti, ko jiems reikia. Iš viso Kauno rajono savivaldybėje įsteigta 10 tokių etatų – projektams rengti, veikloms vykdyti, bendruomenėms kurti, jų kompetencijoms stiprinti ir pan.
Steigti etatus bendruomeninei veiklai stiprinti pritarta ir Raseinių rajono savivaldybėje. Raseiniškiai įsitikinę, kad naujas etatas yra tiesiog būtinas:  atžvelgus į rajono kaimo bendruomenių prašymą, šiais metais Raseinių rajono savivaldybė skyrė lėšų kaimo bendruomenių konsultacijoms. Raseinių rajono kaimo bendruomenių sąjunga, bendradarbiaudama su rajono vietos veiklos grupe (VVG) „Raseinių krašto bendrija“, priėmė dirbti projektų konsultantę, turinčią buhalterės išsilavinimą. Rajone veikia 61 kaimo bendruomenė ir pagal narių skaičių yra ketvirti Lietuvoje – daugiau kaimo bendruomenių yra registruota tiktai Kauno (85), Vilniaus (78) ir Panevėžio (65) rajonuose.

Raseinių krašto kaimo bendruomenės – vienos aktyviausių respublikoje. Jos nuolat rūpinasi kaimo gyventojų užimtumu, bendradarbiauja su seniūnijomis, įvairiomis įstaigomis, organizacijomis, padeda spręsti įvairias problemas, organizuoja renginius. Ypač bendruomenės yra aktyvios projektų rengimo ir įgyvendinimo veikloje.

Tačiau šalia gražios šios ir kitos veiklos kuo toliau, tuo labiau kaimo bendruomenės susiduria su vis didesniais reikalavimais. Kaimo bendruomenėms yra privaloma dvejybinė buhalterinė apskaita, joms, kaip ir kitoms asociacijoms, taip pat yra privaloma rinkti ir pateikti metines finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui. Pernai buvo tikrintos kai kurios Šiaulių apskrities organizacijos, iš jų per 300 organizacijų vadovams surašyti protokolai už administracinius nusižengimus ir jiems gali būti skiriamos baudos nuo 200 iki 3000 eurų. Šiais metais Registrų centrui jau reikės pateikti dokumentus už 3 metus: už 2015-uosius, už 2016-uosius ir iki gegužės 31 d. – už 2017-uosius. Iki šiol visos mūsų rajono kaimo bendruomenės buhalteriją tvarkėsi pagal savo galimybes: kas turėjo tarp savo narių buhalterius, susitvarkė taip, kaip priklauso, kas jų neturėjo, buvo sudėtingiau. 2018 m. sausio 1 d. duomenimis, iš 61 mūsų kaimo bendruomenių Registrų centrui finansinę atskaitomybę buvo pateikusios tik 15 kaimo bendruomenių.

Nuo 2018 m. įsigaliojo dar vienos įstatymo pataisos: Nevyriausybinė organizacija (NVO), nepateikusi finansinių ataskaitų už 2017-uosius, rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą. Finansų ministerija rengia dėl NVO dar griežtesnius pakeitimus – bus prašoma pateikti ne tik finansinių ataskaitų rinkinius, bet ir veiklos planus. Maža to, ir ataskaitų formos, jų rengimas ir prievolės jas teikti yra keliskart sudėtingesnės nei mažų verslo įmonių. Bėda dar ir ta, kad Registrų centras nepriima popierinių ataskaitų versijų, o jungiantis prie elektroninių sistemų, praktiškai kiekvienai bendruomenei iškyla keblumų.

Klausimą dėl rajono kaimo bendruomenių buhalterijos tvarkymo, pagalbos teikiant projektų paraiškas, 2016 m. lapkričio mėnesį Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo iškėlęs Nemakščių bendruomenės „Santalka“ pirmininkas Vaclovas Šimaitis. Šis klausimas buvo aptartas rajono kaimų bendruomenių sąjungos 2017 m. kovo 24 d. ir 2018 m. vasario 9 d. visuotiniuose susirinkimuose bei 2017 m. lapkričio 6 d. rajono kaimų bendruomenių sąjungos tarybos posėdyje. Konsultavimo paslaugų įsigijimas, konsultacijų teikimas kaimo bendruomenėms rengiant ir įgyvendinant projektus yra labai reikalingas, todėl rajono kaimo bendruomenės labai džiaugiasi, kad Savivaldybės tarybos nariai, rajono vadovai numatė lėšų Kaimo plėtros programoje. Šios lėšos padės spręsti susikaupusias problemas.

Nauja darbuotoja – projektų konsultantė kartu su bendruomenėmis, kurios dar nesutvarkė  buhalterinių užduočių, atliks šį darbą,  parengs už kiekvienus (daugiausia už trejus) metus balansą, aiškinamąjį raštą, paskaičiuos ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir užves įsigyto ilgalaikio turto korteles, taip pat padės parašyti nurašymo aktus, sutvarkyti kasos knygą, užpildys  ir įkels į Registrų  centro sistemą finansinės atskaitomybės dokumentus. Tuo pačiu ši darbuotoja planuoja pagelbėti kaimo bendruomenėms viešųjų pirkimų organizavimo, pirkimų organizatorių viešųjų interesų deklaravimo, VĮ Registrų centro, kitų įstaigų dokumentų pildymo klausimais,  įgyvendinant ir atsiskaitant už įvairius projektus.  Todėl ir Žemės ūkio minsiterijos, ir Socialinės apsaugos ir darbo minsiterijos, ir kitų įvairių fondų skelbiamuose projektų konkursuose mūsų rajono kaimo bendruomenės galės dalyvauti be kliūčių – jų dokumentacija bus tvarkinga, todėl kaimo bendruomenių pirmininkai galės daugiau laiko skirti veiklos organizavimui.

Dėkojame Kauno ir Raseinių bendruomenėms už informaciją. Galime pasidžiaugti rajonų savivaldybių geranoriška pagalba kaimo bendruomenėms. Klausimas – kad tokios pareigybės savivaldybėse sulauks miestų vietos bendruomenės?

Raseinių rajono savivaldybės informacija ir nuotrauka.

You are currently viewing Kauno ir Raseinių rajonai vietos bendruomenes stiprina naujomis pareigybėmis

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.