Finansų ministerijos 2020 liepos 9 d. atsiuntė raštą dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus nuostatų taikymo.

Esmė trumpai: „Atsižvelgiant į tai, kad daug klausimų kyla dėl mokymų ar panašių veiklų organizavimo nuotoliniu būdu pasibaigus karantinui, pažymime, kad projekto vykdytojo pasirinkimu mokymai ir panašios veiklos ir toliau gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu, net jei to nereikalauja galiojantys režimo ribojimai, jei taip juos vykdant galima užtikrinti rezultatų kokybę ir projekto vykdytojas teikia įgyvendinančiosios institucijos nurodytą informaciją ir dokumentus veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti. Jei dėl šios priežasties reikia keisti projekto sutartį, įgyvendinančioji institucija apie tai informuoja projekto vykdytoją.“
Žemiau pateikiame visą raštą.

Finansų ministerija, atsižvelgdama į tai, kad nuo š. m. birželio 17 d. atšauktas Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. paskelbtas karantino režimas ir jo ribojimai 1 , teikia paaiškinimą dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 (toliau – Taisyklės) VIII skyriaus 3 nuostatų taikymo esant
Vyriausybės paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės 4 (toliau – valstybės lygio ekstremalioji situacija).
Taisyklių VIII skyriaus nuostatos taikomos (išskyrus Taisyklių 516 punktą) įgyvendinant projektus:
– iki bus atšaukta valstybės lygio ekstremalioji situacija;
– tokia apimtimi, kiek šių nuostatų taikymo momentu galioja ribojimai, kurie, kaip nustatyta Taisyklių 496 punkte, yra valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti nustatyto karantino režimo ir panašūs ribojimai (toliau – režimo ribojimai), t.y. ribojimai, nustatyti Vyriausybės nutarimuose dėl ekstremaliosios situacijos 4 ir (ar) karantino režimo 1 , šiuos Vyriausybės nutarimus papildančiuose valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovosprendimuose bei teisės aktuose, nustatančiuose elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai
asmenų grupei (pvz., savivaldybės sprendimas savivaldybės teritorijoje taikyti tam tikras apsaugos priemones nuo COVID-19, ministrų įsakymai dėl atitinkamos srities veiklos organizavimo ribojimų). Režimo ribojimus atšaukus, projekto veiklos turi būti vykdomos įprastiniu būdu, kaip
nustatyta projektų finansavimo sąlygų aprašuose ir projektų sutartyse.

Atsižvelgiant į tai, kad daug klausimų kyla dėl mokymų ar panašių veiklų organizavimo nuotoliniu būdu pasibaigus karantinui, pažymime, kad projekto vykdytojo pasirinkimu mokymai ir panašios veiklos ir toliau gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu, net jei to nereikalauja galiojantys režimo ribojimai, jei taip juos vykdant galima užtikrinti rezultatų kokybę ir projekto vykdytojas teikia įgyvendinančiosios institucijos nurodytą informaciją ir dokumentus veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti. Jei dėl šios priežasties reikia keisti projekto sutartį, įgyvendinančioji institucija apie tai informuoja projekto vykdytoją. Raginame ministerijas įvertinti,
ar projektų finansavimo sąlygų aprašuose nėra perteklinių apribojimų vykdyti veiklą nuotoliniu būdu, ir prireikus jų atsisakyti, taip siekiant sudaryti sąlygas projektų vykdytojams užtikrinti projekto dalyvių ir vykdančiojo personalo saugumą įgyvendinant projektų veiklas.
Pažymėtina, kad kilus abejonių dėl projekto vykdytojo nuotoliniu būdu vykdytų veiklų išlaidų tinkamumo atšaukus karantiną, įgyvendinančioji institucija turi įvertinti, ar projekto vykdytojas buvo laiku ir tinkamai informuotas apie tai, kad veiklos nebegali būti vykdomos nuotoliniu būdu arba kad toliau jas vykdant nuotoliniu būdu turi būti laikomasi papildomų sąlygų arba keičiama sutartis. Jei projekto vykdytojas galėjo nežinoti šių aplinkybių, įgyvendinančioji institucija, vertindama patirtų išlaidų tinkamumą, turi priimti sprendimą projekto vykdytojo naudai.

Lietuvos Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

You are currently viewing Finansų ministerijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus nuostatų taikymo pakeitimai

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.