Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje pakeistos KPP priemonių įgyvendinimo taisyklės. Naujienų sulauks įvairios kaimo plėtros sritys.

„LEADER programos“ pokyčiai.

Stebėsenos komiteto posėdyje buvo pritarta KPP priemonių aprašų pakeitimams, tikslinant kaimo vietovės apibrėžimą. Pritarta priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ pakeitimams, kurie užtikrins galimybę rengti vietos plėtros strategijas (VPS) naujam 2023-2027 m. programiniam laikotarpiui pereinamuoju metu. Taip pat iki 20 tūkst. Eur padidinta naujai 2023-2027 m. VPS parengti galima maksimali paramos suma.

Didės kompensacinės išmokos miškams atkurti. Komitetas nusprendė pakeisti KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ kompensacinių išmokų dydžius. Patikslinti miško atkūrimo kompensacinių išmokų dydžiai būtų taikomi nuo 2021 m. pateiktoms paraiškoms.

Sutrumpinti įsipareigojimų terminai. Siekiant geresnių agrarinės aplinkosaugos rezultatų, ūkininkai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, nuo šių metų naujus įsipareigojimus prisiims 3 m. laikotarpiui. Anksčiau įsipareigojmai buvo ilgalaikiai – 5, 6 ar 7 metai.

Tęsiamas pereinamasis laikotarpis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Komitetas pritarė, kad už reikalavimus atitinkantį plotą vietovėse, kurios, 2018 m. apibrėžus vietoves su didelėmis gamtinėmis kliūtimis, neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, šiemet bus tęsiamas pereinamasis laikotarpis. Bus mokama minimali 25 Eur/ha metinė kompensacinė išmoka, kad ūkininkams būtų lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir esamos padėties.

Didės parama investicijoms į prevencinę veiklą. Atsižvelgus į socialinių partnerių siūlymus, bus keičiamos KPP priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ taisyklės.

Išimtinę laikiną paramą galės gauti daugiau ūkininkų ir mažų bei vidutinių įmonių. Bus pratęstas KPP priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ įgyvendinimas. Taigi ūkininkai bei labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės galės teikti paraiškas pagal šią priemonę dar sykį.

ŽŪM informacija


You are currently viewing Atnaujintos Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių taisyklės

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.