Gegužės 13 d. visuotiniame LVBOS narių susirinkime buvo pristatyti baigiamo vykdyti VRM projekto „Skaidri Lietuva: : vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“ rezultatai. Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

Apie projektą ir vydytas veiklas papasakojo projekto vadoėv Kristina Mačiokienė. Projektas vykdomas nuo 2018 m. lapkričio 5 d., pratęstas 2021 m. lapkričio mėn. iki š. m. gegužės mėn. 29 d. Projektą administravo Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų ir seniūnijų atstovų kompetencijas aktyviai įsitraukti į viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesus rengiant teisės aktų projektus nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmeniu. Projekto partneriai: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Kauno bendruomenių centrų asociacija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-11/2022-04. Projekto komanda: 6-7 ekspertai. Projekto biudžetas: 175 000,00 Eur (išmokėta suma – 174 837,58 Eur).

´Projekto uždaviniai:
1. Korupcijos prevencijos vykdymas vietos savivaldos lygmeniu:
5 seminarų organizavimas tema – „Vietos bendruomenių ir NVO viešųjų ir privačių interesų derinimas. Kaip išvengti interesų konflikto?“ (Kaunas, Šiauliai, Alytus, Klaipėda, Vilnius).
5 pasiūlymai vietos savivaldos lygmeniu dėl korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tobulinimo.
2. Sąlygų vietos bendruomenių organizacijų atstovams ir seniūnams dalyvauti viešojo valdymo procesuose gerinimas: 18 pasiūlymų vietos savivaldos ir nacionaliniu lygmeniu dėl vietos bendruomenių veiklos teisinio reguliavimo, viešųjų paslaugų teikimo gerinimo (atlikta NVO sociologinė apklausa apie viešųjų paslaugų perdavimą) ir kt.

Teikiami raštai turėjo atitikti reikalaujamą Esfa struktūrą:
– Atlikta esamos padėties analizė;
– Nurodytos spręstinos problemos ir siektinas tikslas;
– Argumentuotai pasiūlyti teisinio reguliavimo principai;
– Pateiktos pagrindinės teisinio reguliavimo nuostatos.

Projekto rezultatų stebėsenos rodikliai: Parengti ir kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų – pateikti 23 vnt. Priimtų pasiūlymų skaičius dėl viešojo valdymo sprendimų – 15 vnt.

Galutiniams projekto stebėsenos rezultatams pasiekti skiriami metai laiko.

Straipsnis paruoštas pagal projekto vadovės K. Mačiokienės pristatymą.

You are currently viewing VRM projekto rezultatų pristatymas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.