Lapkričio 18 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga susitiko su Utenos apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų ir bendruomenių organizacijų atstovais. Susitikime dalyvavo Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų sav. ir Kupiškio bei Joniškio sav. bendruomeninių organizacijų (BO) tarybų, Ignalinos, Molėtų rajonų VVG pirmininkai ir bendruomenių, savivaldybių atstovai. Nedalyvavo Anykščių savivaldybės BO tarybos atstovai.

Pažymėtina, kad šių BO tarybų veikla COVID-19 pandemijos metu sulėtėjusi, bet kažkiek vyksta. Formalus Ignalinos savivaldybės ir kaimo bendruomenių, kurias atstovavo Ignalinos VVG pirmininkė Ligita, Smagurauskienė, santykis atsispindi ir BOT veikloje. Pirmininkė pažymėjo, kad neaiškus projektų koofinansavimo mechanizmas apsunkina projektų teikimą Ignalinos savivaldybėje, tačiau bendruomenių organizacijos sėkmingai vykdo savo veiklą, yra puikių veiklos pavyzdžių, dauguma turi vienokiu ar kitokiu būdu išlaikomas bendruomenių patalpas (namus).

Molėtų savivaldybė viena iš tų, kurios labai aktyviai bendradarbiauja ir palaiko savo bendruomenių organizacijas (BO). Savivaldybės vicemerė Vaida Saugūnienė, pati bendruomenietė, pažymėjo, kad BO tarybos veikla, nors ir sulėtėjusi, tačiau veikia, nuolat tariamasi su BO ir NVO tarybomis, numatyta ateityje organizuoti bendrus šių tarybų posėdžius. Beje, savivaldybė yra priėmusi sprendimą, kad šios tarybos, jei norės, galės susijungti į vieną. Savivaldybė aktyviai remia BO, koofinansuoja VVG programų ir kitų fondų projektus, savivaldybėje veikia dalyvaujamasis biudžetas, didelė parama bendruomenėms ya SADM bendruomenių stiprinimo savivaldybėse programa. Bendruomenėms padedama išlaikyti patalpas, padengiamas pastatų draudimas. BO veiklos įvairios kaip ir pačios bendruomenės, džiugina jauna Bekupės benduomenė, kurią subūrė jaunimas.

Panaši bendruomenių organizacijų paramos, projektų finansavimo situacija Utenos savivaldybėje. Kaip pasakojo BOT pirmininkė Gerda Kvaselienė, Utenos BO tarybos veikla kol kas neaktyvi, tačiau labai gerai, kad atsirado tokia taryba, nes nuo viso NVO sektoriaus buvo atskirti bendruomenių organizacijoms skirti pinigai. Savivaldybėje yra kelios BO rėmimo programos. Savivaldybė atsižvelgė į BO tarybos prašymus organizuoti buhalterinės apskaitos mokymus bendruomenėms, sudarė galimybę susipažinti su kitų savivaldybių BO tarybomis. Iš Utenos dalyvavo net 5 vietos veiklos grupės ir bendruomenių atstovai, kurie papasakojo apie BO pasiekimus rajone.

Zarasų savivaldybės BO tarybos pirmininkas Gedas Kukanauskas yra naujas žmogus, tačiau aktyviai gilinasi į vietos bendruomenių ir tarybos veiklą, nors taryba kol kas nėra aktyvi, įdomus BO tarybos veiklos planas. Savivaldybėje kaimo bendruomenių rėmimo programa, padedama išlaikyti patalpas, savivaldybėje dirba BO koordinatorius. Zarasų bendruomenės garsios savo iniciatyvomis, yra keli verslumo pavyzdžiai, vaikų dienos centrai, garsus teminių kaimų pavyzdys – Senolių kaimas, Antalieptės Inovacijų slėnis.

Joniškio savivaldybės atstovė, žemės ūkio skyriaus kaimo bendruomenių programų koordinatorė Rasa Birutytė papasakojo apie BO tarybą. Veikla pasyvi, nes daugelį klausimų sprendžia NVO taryba; šie klausimai dubliuojasi, todėl 2020 m. lapkričio mėn. nutarta šias tarybas sujungti, joje yra 2 BO atstovai. Veikla aktyvi, vyksta 4-5 posėdžiai per metus. Joniškio savivaldybėje yra kelios kaimo bendruomenių rėmimo programos, koofinansuojami tiek ŽŪM, tiek VVG programų projektai. Patalpomis bendruomenės naudojasi panaudos būdu, 2 bendruomenės turi nuosavus bendruomenių namus. Pati Rasa padeda visoms bendruomenėms pildyti paraškas, konsultuoja.

Kupiškio BO tarybos narė Marytė Semaškienė yra ir Kupiškio sav. NVO tarybos pirmininkė, ir TAU rektorė. Tarybos veikla nėra aktyvi, daugiausiai dalyvauja vertinant bendruomenių projektus. Bendruomenės teikia paraiškas įvairioms programoms, savivaldybė bendradarbiauja ir padeda vietos bendruomenėms. Kupiškio BO taryboje yra tik vienas BO atst ovas.Nustebino tai, kad Kupiškyje teikiant paraiškas, buvo ir bus ateityje reikalaujama, kad BO turėtų BVO žymą, priešingu atveju paraiškos bus atmetamos ir nefinansuojamos.

Nors ir nuotoliniu būdu vykęs susitikimas, tačiau dalyviai aktyviai keitėsi nuomonėmis, Vaida Saugūnienė pasidžiaugė, kad vyksta tokie susitikimai, pageidavo, kad LVBOS po susitikimų su visomis apskritimis, paskelbtų susitikimų rezultatus, ką tikrai padarysime. Dėkojame visiems dalyviams, dalyvavusiems susitikime.

Lapkričio 25 d. ir lapkričio 30 d. vyks nuotoliniai susitikimai Kauno ir Vilniaus apskričių savivaldybių BO tarybomis.

You are currently viewing Susitikimo su Utenos apskr. savivaldybių BO tarybomis įspūdžiai

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.