Šiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rekordiškai anksti pradeda skelbti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų organizuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursus. Pagal ministro Lino Kukuraičio pasirašytą įsakymą, didelė dalis konkursų bus skelbiami jau rugsėjo mėnesį.
Nevyriausybinės organizacijos yra nuolatinis ministerijos partneris, kuris padeda atliepti skirtingų žmonių grupių socialinius poreikius. Todėl finansuodama jų projektus ministerija prisideda prie šių organizacijų stiprinimo ir siekia užtikrinti, kad piliečių balsas būtų girdimas tiek savivaldoje, tiek ir nacionaliniame lygmenyje priimant įvairius sprendimus.
Paankstinus projektų finansavimo konkursus, vaikų dienos centrai, bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos finansavimą savo projektams gaus kur kas anksčiau.

Ką finansuos ministerija?

Vaikų dienos centrai savivaldybėse. Tokiuose centruose vaikams ir šeimoms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Paslaugos šeimai ir vaikams. Remiamos įvairios šeimos stiprinimo priemonės, pavyzdžiui, pagalba krizių atvejais, švietėjiška veikla, pasirengimo santuokai kursai, tėvų, šeimų ir sutuoktinių mokymai, seminarai, savipagalbos grupių organizavimas ir kita.

Paslaugos globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams. Teikiama konsultacinė pagalba pozityvios tėvystės klausimais telefonu (paslauga prieinama bet kuriai šeimai, auginančiai tiek savus, tiek įvaikintus, tiek globojamus, tiek savo šeimoje prižiūrimus vaikus). Taip pat organizuojami mokymai būsimiems globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, teikiama konsultacinė, informacinė, kita pagalba. Viešinama globa ir įvaikinimas, teikiama metodinė pagalba ir organizuojami mokymai specialistams, dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais.

Senjorams atstovaujančios organizacijos. Jose senjorai įtraukiami į įvairias veiklas, skatinamas jų bendravimas.  

Emocinės pagalbos telefonu teikimas. Ministerija apmoka skambučius emocinės pagalbos telefonais bei finansuoja organizacijų, teikiančių šią pagalbą, veiklą. Žmonėms skambučiai emocinės pagalbos telefonais yra nemokami.

Pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ir nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems. Nukentėjusieji informuojami ir konsultuojami, jiems suteikiama teisinė ir integravimo į visuomenę pagalba, jie aprūpinami būtiniausiais daiktais. Taip pat tokiems žmonėms suteikiama tarpininkavimo ir atstovavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, psichologinė pagalba, laikino apgyvendinimo paslaugos.

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir darbas su smurtaujančiais asmenimis. Kuriamos ir įgyvendinamos smurtinio elgesio keitimo programos, įgyvendinamos priklausomybių prevencijos priemonės, visuomenė informuojama, kaip artimoje aplinkoje atpažinti smurtą.

Bendruomeninė veikla savivaldybėse. Skatinamas bendruomenių savarankiškumas tenkinant socialinius gyventojų poreikius, stiprinamas gyventojų sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimas, bendruomeninė veikla, sudaromos sąlygos bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių poreikių tenkinimo.

Moterų ir vyrų lygių galimybių projektai. Organizuojami moterų lyderystės renginiai, mokymai ir apdovanojimai lyčių lygybės srityje, remiamos profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo iniciatyvos.

Darbo su jaunimu formų plėtra. Finansuojamos atvirųjų jaunimo centrų, erdvių veiklos programos bei projektai. Taip pat mobilusis darbas su jaunimu bei darbas su jaunimu gatvėje – kad būtų užtikrintas jaunimo laisvalaikio užimtumas ir mažinama jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinė atskirtis.

Inovacijos jaunimo politikoje. Siekiama skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą, diegimą ir tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Paslaugos ir pagalba neįgaliesiems. Finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos ir socialinė integracija, statinių pritaikymas neįgaliesiems, fizinę negalią turinčiųjų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, taip pat neįgalių asmenų asociacijų veikla ir leidiniai neįgaliesiems.

Nacionalinių NVO bei asociacijų vienijančių kitas NVO institucinis stiprinimas. Siekiama padėti nevyriausybinėms organizacijoms, kad jos galėtų atstovauti savo nariams ir visuomenė vis aktyviau dalyvautų sprendimų priėmime valstybės lygmeniu.

Daugiau informacijos čia.

Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų organizuojamų NVO finansavimo konkursų tvarkaraštis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektų finansavimo konkursas Atsakingas asmuo Planuojama konkurso
paskelbimo data
Projektų, skirtų plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, atrankos konkursas Dalia Filipavičiūtė
El. p. dalia.filipaviciute@socmin.lt
Tel. 8 706 68265
2019-09-09
Projektų, skirtų finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti veiklos projektus, atrankos konkursas Jovita Nedvecka
El.p. jovita.nedvecka@socmin.lt  
Tel.: 8 706 64222 (laikinai)
2019-09-16
Projektų, skirtų finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus konsultacinės pagalbos pozityvios tėvystės klausimais teikimui vaiko tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams, atrankos konkursas Jovita Nedvecka
El.p. jovita.nedvecka@socmin.lt  
Tel.: 8 706 64222 (laikinai)
2019-09-30
Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų ir nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas Eitvydas Zurba
El. p. eitvydas.zurba@socmin.lt
Tel. 8 706 68248
2019-09-09
Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių ir juos vienijančių nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų atrankos konkursas Audronė Morkūnienė
El. p. audrone.morkuniene@socmin.lt
Tel. 8 706 64233
2019-09-30
Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkursas Gailė Veršekienė
El.p. gaile.versekiene@socmin.lt
Tel. 8 706 68229
2019-10-18
Projektų, skirtų kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams, atrankos konkursas Laura Purinė
El. p. laura.purine@socmin.lt
Tel. 8 706 64297
2019-10-18
Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkursas Rasa Žemaitė
El.p. rasa.zemaite@socmin.lt
Tel. 8 706 64225
Pratęsimas pagal konkurso nuostatus
Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų atrankos konkursas Daiva Junevičienė
El.p. daiva.juneviciene@socmin.lt;
Tel. 8 706 68130
2019-10-31
Projektų, skirtų teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, atrankos konkursas Daiva Junevičienė
El.p. daiva.juneviciene@socmin.lt;
Tel. 8 706 68130
2019-10-15
Specializuotos pagalbos centrų projektų, skirtų specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti, atrankos konkursas Daiva Junevičienė
El.p. daiva.juneviciene@socmin.lt;
Tel. 8 706 68130
2019-10-10
Projektų, skirtų remti nuo sausio 11-13 d. įvykių nukentėjusiųjų asociacijų veiklą, atrankos konkursas Eitvydas Zurba
El. p. eitvydas.zurba@socmin.lt
Tel. 8 706 68248
2019-10-31
Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015−2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018−2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkursas Eglė Jancevičienė
El. p. egle.janceviciene@socmin.lt
Tel. 8 706 64281
2019-09-30
Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų ir projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkursas Eglė Jancevičienė
El. p. egle.janceviciene@socmin.lt
Tel. 8 706 64281
2019-09-30
Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse Eitvydas Zurba
El. p. eitvydas.zurba@socmin.lt
Tel. 8 706 68248
2020-01-31

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2019-08-06

You are currently viewing SADM skelbs NVO finansavimo konkursus jau rugsėjo mėn.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.