Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos įgyvendinamo projekto „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“, finansuojamo pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“, tikslas – sustiprinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų ir seniūnijų atstovų interesų konflikto valdymo, viešojo atstovavimo ir viešųjų paslaugų teikimo kompetencijas. Viena iš pagrindinių, projekte numatytų, priemonių siekti minėto tikslo yra pasiūlymų teikimas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai dėl viešojo valdymo, viešųjų paslaugų teikimo sprendimų. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti pateikti ne mažiau kaip 23 pasiūlymai. Šiuo metu įvairioms įstaigoms ir institucijoms yra pateikti 5 raštai su pasiūlymais dėl teisinio reguliavimo ir viešojo valdymo procesų gerinimo.

2019-01-09 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas pasiūlymas „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą“ vykdymo ir aprašo tobulinimo“. Naujajame apraše atsižvelgta į daugumą LVBOS pasiūlymų, t. t., kad aprašą patvirtintų savivaldybės administracijos direktorius bei platesni ir konkretesni projektų vertinimo kriterijai.

2019-01-09 Aplinkos ministerijai pateiktas raštas „Dėl medienos atliekų, susidariusių baldų gamybos ir medienos apdirbimo įmonėse, deginimo ir oro taršos“, kuriame išdėstyta susidariusi problema dėl teisės aktų reglamentuojančių medžio atliekų tvarkymą įmonėse ir su tuo susijusią oro taršą Klaipėdos mieste.

2019-01-16 Kazlų Rūdos savivaldybės Antikorupcijos komisijai pateiktas raštas „Dėl pasiūlymų Kazlų Rūdos savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programai ir įgyvendinimo priemonių planui“. Rašte pateikiami pasiūlymai korupcijos prevencijos užtikrinimu savivaldybės įstaigose ir įmonėse, siūloma skirti daugiau dėmesio savivaldybės įmonių ir įstaigų viešinimui, apklausų dėl paslaugų prieinamumo ir kokybės organizavimui ir kt.

2019-05-27 Vidaus reikalų ministerijai pateiktas raštas „Dėl Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų dalyvavimo regionų plėtros tarybose“. Pateiktame rašte argumentuotai siūloma didesnį dėmesį skirti vietos bendruomeninių organizacijų realiam įsitraukimui į regioninę politiką t.y. šių organizacijų atstovų dalyvavimui Regioninės plėtros tarybose.

2019-06-03 LR Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, LR Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ir Nevyriausybinių organizacijų tarybai pateiktas raštas „Dėl vietos bendruomenių lobistinės veiklos reglamentavimo“. Rašte yra argumentuotai siūloma nepritarti Lobistinės veiklos įstatymo pataisoms, kurios įteisintų bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas lobistinės veiklos subjektais. Artimiausias naujųjų Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimų projekto svarstymas vyks Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete birželio 12 d.

LVBOS informacija

You are currently viewing LVBOS projekto „Skaidri Lietuva“ vykdymo rezultatai

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.