Ekonomikos ir inovacijų ministerija rekomenduoja, kad karantino laikotarpiu juridinių asmenų (asociacijų, viešųjų įstaigų, bendrijų, bendrovių ir kt.) dalyvių susirinkimų organizavimas vyktų nuotoliniu būdu, t. y. juridiniai asmenys turėtų sudaryti galimybes sprendimus priimti balsuojant raštu ar dalyvaujant elektroninių ryšių priemonių pagalba.

Organizuojant dalyvių susirinkimus nuotoliniu būdu, rekomenduojame kuo anksčiau informuoti dalyvius apie numatomą susirinkimą, kartu nurodyti, kokiu būdu jis bus organizuojamas, bei sudaryti galimybę susipažinti su dokumentais, ataskaitomis, pranešimais ar kita informacija, reikalinga priimti sprendimams. Kadangi, tikėtina, dalyviams kils papildomų klausimų dėl įvyksiančio susirinkimo, juridiniai asmenys taip pat turėtų būti pasiruošę teikti informaciją telefonu, elektroniniu paštu, skelbti juridinio asmens internetiniame puslapyje ir pan.

Jei numatomas balsavimas raštu, susirinkimo dalyviams turėtų būti pateikiamas balsavimo biuletenis, kartu nurodoma, kokiu adresu ir iki kokios datos (paprastai iki juridinio asmens dalyvių susirinkimo pradžios) reikia atsiųsti užpildytą biuletenį, pateikiama kita aktuali informacija. Balsuojant raštu, užpildytas balsavimo biuletenis taip pat gali būti perduotas ir elektroninių ryšių priemonėmis, pavyzdžiui, atsiunčiamas juridinio asmens nurodytu elektroninio pašto adresu.

Organizuojant dalyvių susirinkimą elektroninių ryšių priemonėmis, turėtų būti sudaryta galimybė dalyvių tapatybei patikimai nustatyti bei pilnavertiškai realiuoju laiku dalyvauti susirinkime, t. y. matyti ir girdėti kitus susirinkimo dalyvius bei balsuoti susirinkime. Taip pat turėtų būti nurodoma programa ir prietaisai, kurie bus naudojami vaizdo konferencijai organizuoti, vaizdo konferencijos laikas, prisijungimo nuorodos, kodai, susirinkimo dalyvių identifikavimo būdas bei kita aktuali informacija. Pavyzdžiui, vienas iš būdų nustatyti dalyvio tapatybę yra dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu.

Atkreipiame dėmesį, kad organizuojant dalyvių susirinkimus elektroninių ryšių priemonėmis taip turėtų būti įvertintos ir planuojamų naudoti programų techninės galimybės, pavyzdžiui, dalyvaujančių asmenų skaičiaus ar vaizdo konferencijos trukmės apribojimai ir pan.

Organizuojant dalyvių susirinkimus nuotoliniu būdu, rekomenduojame svarstyti tik neatidėliotinus klausimus, t. y. tokius, dėl kurių sprendimus per nustatytus terminus reikalauja priimti įstatymai. Pavyzdžiui, balandžio mėnuo juridiniams asmenims, kurių finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d., yra reikšmingas tuo, kad būtent šį mėnesį paprastai yra šaukiamas dalyvių susirinkimas ir jame tvirtinamos metinės finansinės ataskaitos. Sprendimas patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, manytina, būtų laikomas vienu iš neatidėliotinų sprendimų.

Taip pat kviečiame aktyviai naudotis galimybe sudaryti juridinių asmenų dalyvių balsavimo sutartis bei susitarimus dėl balsavimo teisės perleidimo – tai taip pat galėtų prisidėti prie asmenų skaičiaus balsuojant mažinimo ir tokiu būdu palengvinti susirinkimų organizavimą.

Atitinkamai, atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį, valstybės įmonė Registrų centras vertins situaciją proporcingai ir iki š. m. rudens nebaus juridinių asmenų už laiku nepateiktus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2019 metus.

Nuostatos, jog karantino laikotarpiu darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. Rekomendacijos gali būti atnaujintos Vyriausybei patikslinus minėto nutarimo nuostatas dėl susibūrimų draudimo.

EIMIN, NVO informacijos ir paramos centro informacija

You are currently viewing Juridinių asmenų susirinkimai turėtų vykti nuotoliniu būdu

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.